Röda Halvmånen hjälper jordbävningsoffer i Iran och Irak

En mycket kraftig jordbävning, 7,3 på Richterskalan, har orsakat omfattande skador på gränsområdena mellan Irak och Iran.

Efter jordbävningen på söndagskväll har frivilliga inom Röda Halvmånen i både Irak och Iran hjälpt med att söka och rädda offer. 
 
Jordbävningens epicentrum låg söder om staden Halabja i Kurdistan i Irak. Störst är skadorna i Iran där det enligt Iranska Röda Halvmånen omkom minst 328 människor och 3 950 skadades. 
 
– Iranska Röda Halvmånen har skickat team som erbjuder skydd, första hjälpen och söknings- och räddningstjänster efter jordbävningen till området, berättar Mansoureh Bagheri, chefen för internationella operationer vid Iranska Röda Halvmånen.
 
Irakiska Röda Halvmånen rapporterade att nio människor har omkommit och över 425 människor skadats.
 
– Våra team började evakuera skadade och ge första hjälpen bland de drabbade genast efter jordbävningen. Vi arbetar dygnet runt i områden som drabbats av jordbävningen, säger Mohamad Khosaii från Irakiska Röda Halvmånen.
 
Finlands Röda Kors biståndsarbetare, logistiker Toni Laitinen var hemma hos sig i Erbil i Irak när jordbävningen inträffade cirka kl. 21.20 lokal tid.
 
– Irakiska Röda Halvmånen levererar första hjälpen-förpackningar och annan material- och transporthjälp till de hårdast drabbade områdena. Från Röda Halvmånens lager, som Finlands Röda Kors satt i stånd, skickas hjälp till de nödställda. Turkiska Röda Halvmånen har skickat mängder av hjälpmaterial samt läkare till platsen, berättar Laitinen om biståndsoperationen efter jordbävningen.
 
Finlands Röda Kors hjälper till i Irak med stöd av utrikesministeriet, Europeiska Unionen samt de finländare som gett ett bidrag till Finlands Röda Kors katastroffond. Tyngdpunkten ligger i att förstärka kapaciteten hos Irakiska Röda Halvmånen. 
 
Därutöver har Röda Korset med stöd från EU hjälp interna flyktingar i landet bland annat genom att leverera hjälpmaterial och rent vatten och erbjuda psykosocialt stöd. 
 
Det finns över tre miljoner interna flyktingar i Irak och nästan 11 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp.