Finlands Röda Kors hjälper i Burundi med medel från Näsdagen

Röda Korset
Fotograf: Röda Korset

Behovet av hjälp i Burundi, ett av de fattigaste länderna i världen, är fortfarande stort. Därför är Burundi en av Finlands Röda Kors främsta partners inom utvecklingssamarbete.

Ett långsiktigt arbete är viktigt och därför har vi stött Burundiska Röda Korsets hälsoarbete i Ngozi och Kirundo med bidragsmedel från Näsdagen ända sedan 2014.
 
Ett nätverk av utbildade frivilliga är ett effektivt sätt att förbättra hälsotjänster. Efter konflikterna i Burundi har de lokala frivilliga kunnat föra fram hjälp även till de trakter där  utomstående arbetare har svårt att agera. Samtidigt kartlägger frivilliga hälsorisker i sin omgivning.
 
Frivilliga utbildas bland annat till att dela  information om hygien och berätta om hur man kan förhindra de vanligaste smittsamma sjukdomar så som hiv, malaria, luftvägsinflammationer och diarré. 
 
Genom att öka tillgången till rent vatten samt genom att lära människor hur man använder toaletter rätt förhindras spridningen av sjukdomar som smittas genom vatten. 
 
Frivilliga inom Burundiska Röda Korset arbetar för att minska barndödlighet genom att ordna informationskampanjer som framhäver vikten av en näringsrik kost och vaccinering av barn under fem år. Dessutom lär frivilliga ut första hjälpen-kunskaper för att kunna agera vid vanliga skador och olyckor.
 

Aline Girukwishaka: Nu hjälper också jag de mest utsatta

Burundiska Aline Girukwishaka bor med sina barn i byn Makombe, i provinsen Ngozi. Familjens pappa har dött. Ett av familjens tre barn går i skolan men de andra söker jobb trots att de ännu är minderåriga - den äldsta av barnen är bara 14 år. 
 
– Tidigare bodde vi i en liten hydda av strå vid vägen. I vårt hem fanns ingen dörr och hundar och även vilda djur kunde komma in. En dag kom en främmande man till vårt hus och började röra  mig. Vi var rädda där, berättar Aline Girukwishaka. 
 
Dessutom behandlade en del av grannarna familjen dåligt. De kände sig utomstående och diskriminerade.
 
För en tid sedan förändrades familjens liv när Röda Korsets frivilliga besökte familjen. Frivilliga befann sig i byn och sökte de mest utsatta människorna för att kunna hjälpa.
 
– De valde mig. De frivilliga hjälpte och byggde ett nytt hem av lertegel till oss. Nu har jag fönster, dörr och ett ordentligt tak i mitt hus, glädjs Aline Girukwishaka.
 
Dessutom hjälpte Röda Korset familjen att grunda en liten trädgård. Aline Girukwishaka lärde sig mer om hygien och börjande bland annat torka familjens matkärl i ett torkställ.
 
–  Jag blev väldigt inspirerad av Röda Korsets verksamhet. Jag har fått mycket psykiskt och materiellt stöd. 
 
Nuförtiden känner familjen  att de är en del av bygemenskapen. Även Aline Girukwishaka blev Röda Korsets frivillig. 
 
– Nu är jag med och hjälper de mest utsatta.