Finlands Röda Kors skickar sjukhus till Bangladesh

AJ Ghani / IFRC
Fotograf: AJ Ghani / IFRC

De första biståndsarbetarna från Finlands Röda Kors flyger till Bangladesh idag. Ur katastroffonden har 500 000 euro beviljats för att hjälpa de drabbade i samband med flyktingkrisen i Bangladesh.

Hjälpbehovet är akut. Du kan vara med och hjälpa:
  • Grunda en insamlingsbössa online och samla in bidrag: https://lahjoituslipas.fi/rodakorset
  • Skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15 €/SMS)
  • Ge ett bidrag på webben på adressen rodakorset.fi
  • Ring numret 0600 12220 (20,12 € /samtal + lna)
  • Ge ett bidrag via MobilePay eller Pivo på numret 1001
  • Ge ett bidrag via bankgiro till konto FI06 2219 1800 0680 00, referens 5173
Situationen för flyktingarna i området Cox’s Bazar i Bangladesh är ytterst allvarlig. Sedan slutet av augusti har mer än 420 000 flyktingar flytt från Myanmar till grannlandet Bangladesh.
 
Största delen av flyktingarna är kvinnor och barn. De är i akut behov av mat, rent vatten, skydd, basförnödenheter och hälsovårdstjänster.
 
– Hjälpbehovet är akut. Tillsammans med Norges Røde Kors skickar vi ett sjukhus och cirka 20–25 biståndsarbetare till området.
De första bistånsarbetarna från Finlands Röda Kors reser iväg på lördag och den finländska delen av sjukhuset följer efter i början av veckan, berättar Kalle Löövi, chef för Röda Korsets internationella biståndsarbete.
 

Risk för smittsamma sjukdomar ökar

 
Bland flyktingarna finns många sjuka och sårade. Svåra förhållanden och en bristfällig sanitär situation ökar risken för epidemier. Antalet flyktingar väntas öka, vilket kommer att försvåra läget bland flyktingarna ytterligare.
 
– Bangladeshiska Röda Halvmånen har tillsammans med internationella Röda Korset bistått människor som flytt till Cox’s Bazar-området sedan december 2016. Fram till mitten av september hade mer än 15 000 familjer eller cirka 75 000 människor fått livsmedelsbistånd och 5 500 människor har fått hälsovårdstjänster genom mobila vårdenheter. Dessutom har man delat ut filtar, myggnät, vattenkanistrar samt hygien- och köksutrustningspaket till tusentals familjer, berättar hälsovårdsrådgivare Rea Noponen på Finlands Röda Kors.
 

Behovet av hjälp ökar

 
Den humanitära situationen i Cox’s Bazar är ytterst svår, eftersom cirka 87 000 flyktingar anlände till området redan under år 2016. I maj i år svepte den tropiska cyklonen Mora fram över Bangladesh och i synnerhet Cox’s Bazar drabbades illa. Minst 150 000 byggnader förstördes och av dem var största delen tillfälliga skydd för flyktingar.
 
Återuppbyggnadsinsatserna har varit så gott som obefintliga och förhållandena har försvårats ytterligare av osedvanligt kraftiga monsunregn och de översvämningar regnen har orsakat.
Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) har vädjat om nödhjälp för att kunna bistå flyktingarna.
 
För närvarande finns en bedömnings- och koordineringsgrupp som består av erfarna biståndsarbetare på plats i Cox’s Bazar för att göra upp en verksamhetsplan som sammanfattar hurdan hjälp som behövs och i vilket omfång samt hur hjälpen ska fördelas. Gruppen leds av en av Finlands Röda Kors anställda.
 
Insamlingstillstånd: POL-2015-8798 & ÅLR 2016/8243