Finlands Röda Kors skickar logistiker för att hjälpa offer för orkanen i Karibien

Finlands Röda Korset
Arie Kievit/Nederländska Röda Korset

Finlands Röda Kors skickar sakkunniga inom logistik till biståndsoperationer efter orkanen Irma i Karibien. De första sakkunniga begav sig iväg lördag 16.9. Även flera hjälpare är redo att hjälpa ifall det behövs.

Enligt uppskattningarna befinner sig åtminstone 1,2 miljoner människor i behov av omedelbar hjälp i Karibien. På Förenta Staternas kontinentområde befinner sig miljontals människor fortfarande utan elektricitet och över 200 000 människor har sökt skydd på evakueringscenter. Orkanen avtog i början av veckan men under de senaste dagarna drabbades flera områden av häftigt regn.

Områdets lokala Rödakorsföreningar har hjälpt människor på Karibiska öarna och på Förenta Staternas kontinent redan när orkanen Irma närmade sig. För tillfället pågår en stor nödhjälpsoperation i området.

Finlands Röda Kors logistiker inleder sitt arbete på Förenta Staternas Jungfruöar. På öarna bor cirka 100 000 människor. Orkanen var i kategori 5 när den slog till mot öarna och förorsakade storskalig förödelse. Det är krävande att få nödhjälpsmaterial fram till öarna och sakkunniga inom logistiken har som uppgift att stöda Amerikanska Röda Korsets mottagande, lagring och transport av nödhjälpsmaterialet.

- Finlands Röda Kors är bekant för sin sakkunnighet inom logistiken. Vi har tiotals logistiker som har en lång internationell erfarenhet. Oftast kontaktar man oss omedelbart  när en katastrof eller kris inträffar ute i världen, säger Ari Mäntyvaara, Finlands Röda Kors logistikkoordinator.

Man väntas få fler förfrågningar om hjälp till Förenta Staternas kontinent eller Karibiens östater under de närmaste dagarna. Hjälp kommer att behövas länge i området eftersom regn och översvämningar, förorsakade av orkanen, har fördröjt nödhjälpsoperationens inledande.

Uppdatering 20.9.2017: På grund av orkanen Maria har biståndsarbetarna stannat i Puerto Rico istället för på Förenta Staternas Jungfruöar. Enligt uppskattningarna kommer orkanen Maria slå direkt mot Puerto Rico och staden San Juan där biståndsarbetarna från Finlands Röda Kors hjälper som bäst med biståndsoperationerna inom logistiken. Efter orkanen fortsätter biståndsarbetarna till Jungfruöarna.

Katastroffonden möjliggör nödhjälp ute i världen

Finlands Röda Kors biståndsarbete är möjligt tack vare bidrag till katastroffonden. Med hjälp av Hungerdagsinsamlingen, som pågår som bäst, samlar vi in obundna medel till katastroffonden så att medlen snabbt kan användas där behovet av hjälp är som störst. Hungerdagsinsamlingen ordnades 14-16.9 runt om i Finland.