Hungerdagens bössinsamling inbringade 1 250 000 euro

Maria Santto / Finlands Röda Korset
Maria Santto / Finlands Röda Korset

Fram till slutet av oktober kan man ge ett bidrag på webben och per telefon.

Du kan ge ditt bidrag till Hungerdagen
  • genom att grunda en elektronisk insamlingsbössa: oma.punainenristi.fi/nalkapaiva
  • genom att skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15 €/meddelande)
  • på nätet på hungerdagen.fi
  • genom att ringa 0600 12220 (20,12 € + lna/msa)
  • via MobilePay eller Pivo till numret 1001
  • via giro till kontot FI06 2219 1800 0680 00, referens 5173
  • #hungerdaden

Hungerdagens bössinsamling inbringade cirka 1 250 000 euro. Hungerdagen ordnades runt om i Finland 14 -16.9. Insamlingen löpte väldigt bra och tusentals inspirerade insamlare  var med.

Insamlingens slutgiltiga resultat fås i slutet av november. I det slutgiltiga resultatet ingår även övriga bidragssätt såsom bidrag via textmeddelande, webben och MobilePay-mobilappen.

-    Vi vill tacka alla frivilliga och bidragsgivare som deltog i Hungerdagen. Med er hjälp kan Röda Korset hjälpa offer för katastrofer i Finland och ute i världen. Tack för att ni bryr er, sammanfattar Raisa Heinämäki, koordinator för Hungerdagen.

Kampanjen pågår fram till slutet av oktober

Hungerdagen är Röda Korsets största årliga insamling och den pågår ännu en månad.

-    Kampanjen pågår fram till slutet av oktober så det finns fortfarande gott om tid för den som vill vara med. Vem som helst kan delta i Hungerdagen genom att grunda en egen elektronisk insamlingsbössa eller genom att ge ett bidrag till exempel via ett textmeddelande eller på webben, påminner Heinämäki.

Hungerdagen är Röda Korsets största årliga insamling. Under Hungerdagen samlar vi in obundna medel till Finlands Röda Kors katastroffond. Med medlen hjälper man offer för konflikter och olyckor både i Finland och ute i världen. I år hjälper man med de insamlade medlen bland annat människor som lever mitt i konflikten och torkan i Jemen.

Hungerdagen ordnades för 37:e gången.

Insamlings tillstånd POL-2015-8798 & ÅLR 2016/8243
 

Kampanjer