#SPRTakeover erövrar organisationers och företags webbsidor under Hungerdagen

Ett stort antal företag och organisationer deltar åter i Hungerdagsinsamlingen genom att erbjuda sina webbsidor för Röda Korsets bruk. #SPRTakeover och Hungerdagens bössinsamling ordnas 14–16.9.

Du kanocksåge ett bidrag till Hungerdagen genom att:
  • skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15€/meddelande)
  • ge ett bidrag på webben hungerdagen.fi
  • ringa numret 0600 12220 (20,12 € / samtal + lna)
  • via MobilePay till numret 1001
  • #Hungerdagen
  • www.hungerdagen.fi

Personer som besöker de webbsidor som är en del av kampanjen #SPRTakeover ser en annons som erbjuder dem möjlighet att delta i Hungerdagsinsamlingen. Besökaren får välja om de vill ge ett bidrag eller fortsätta till webbsidan  utan att delta i insamlingen

Man hinner ännu delta och ”störa” sina kunder med en bra sak.  #SPRTakeover erbjuder möjlighet att  ge ett bidrag till katastroffonden. Just nu är krigsoffer i Jemen, Syrien och Irak i stort behov av hjälp, säger Röda Korsets medelanskaffningsdirektör John Ekelund.

Hungerdagen hjälper också på hemmaplan. Med medlen från Hungerdagen utbildar man bland annat frivilliga inom psykiskt stöd och hjälper offer för plötsliga olyckor, såsom offer för eldsvådor.

I år är redan över 100 aktörer, från företag till fackförbund och  organisationer, med i #SPRTakeover. Med i kampanjen är bland annat Stockmann, Vauva.fi, Ilmarinen, Fennovoima och Finlayson. Förra året deltog 120 företag i #SPRTakeover och kampanjen nådde över 900 000 besökare av företagens webbsidor.
 

#SPRTakeover är ett ställningstagande för humanitet – kom med!
 

Hungerdagen är bekant från gatuinsamlingen där man kan ge ett kontantbidrag i en insamlingsbössa. Gatuinsamlingen är fortfarande en betydande del av Hungerdagen men i takt med att användningen av kontanter minskar ökar andra sätt man kan ge bidrag på.

- Röda Korsets #SPRTakeover är ett lätt och enkelt sätt att delta. Dessutom är det ett ställningstagande för humanitet samt ett synligt sätt att visa samhällsansvar åt kunder och andra målgrupper, säger projektchef Eeva Arrajoki.

Alla företag och organisationer som har egna webbsidor kan delta i #SPRTakeover. Det är enkelt att göra den egna webbsidan till en del av Hungerdagen. Anvisningar och verktyg som behövs hittar du på adressen esmes.fi/nalkapaiva2017.