Över tusen personer har fått hjälp av frivilliga inom Röda Korsets psykiska stöd i Åbo

Sirpa Lehtimäki /  Finlands Röda Korset
Sirpa Lehtimäki /  Finlands Röda Korset

Efter knivhuggningarna i Åbo har frivilliga inom Röda Korset pratat med cirka tusen personer i närheten av Salutorget i Åbo och via krisjouren. Det erbjuds fortfarande stöd.

Så här kan du hjälpa psykiskt
  • Lyssna på personen, var närvarande.
  • Erbjud din hjälp för att få vardagen att flyta på. Gör ändå inte allt åt den andra personen.
  • Kom ihåg att äta, sova och röra på dig.
  • När du stödjer en annan person, ska du inte fylla upp samtalsutrymmet med dina egna erfarenheter.
  • Mer omfattande anvisningar om psykiskt stöd

Hittills har cirka 100 frivilliga inom Röda Korsets psykiska stöd deltagit i hjälparbetet. De frivilliga har ännu jour i grupper om 4–8 personer på Salutorget i Åbo.

Även telefonjouren fortsätter i samarbete med socialjouren i Åbo. Samtalen till telefonjouren har varit långa, i genomsnitt 40 minuter per samtal.

– Behovet av stöd har varit stort. Händelserna har varit traumatiska för en stor grupp människor. Många ögonvittnen har upplevt att de befunnit sig i livsfara, berättar psykolog Salli Saari, ledaren för beredskapsgruppen för Röda Korsets psykologer.

– Nu är det viktigaste att försöka återgå till de vardagliga rutinerna och acceptera sina egna känslomässiga reaktioner. Man får söka hjälp med låg tröskel, fortsätter Saari.

Psykologernas beredskapsgrupp stödjer anhöriga och skadade

I Åbo har 16 psykologer ur Röda Korsets beredskapsgrupp arbetat i samarbete med myndigheterna. De har stött anhöriga, skadade, ögonvittnen, mottagningscentralerna och de frivilliga att orka.

Psykologerna fortsätter sitt arbete även nästa vecka.

Många ungdomar reagerade starkt

Röda korsets skyddshus för unga öppnade en krischatt lördagen den 19 augusti och tisdagen den 22 augusti, i vilken man höll stödsamtal med ungdomar både individuellt och i grupp. Många ungdomar reagerade starkt på fredagens händelser och behövde stöd i hanteringen av sina tankar.

Man diskuterade även på plats i De ungas skyddshus i Åbo med ungdomarna om de tankar som knivhuggningarna väckte. Skyddshuset har öppet dygnet runt på vardagar och kvälls- och nattetid på helgerna.

Röda Korset som stöd för myndigheterna

Efter knivhuggningarna i fredags samarbetade Åbo stad med Röda Korset och Åbo universitetscentralsjukhus i ordnandet av krisjouren. För dem som behövde omedelbar krishjälp grundades en kriscentral i Åboområdets gemensamma jour. Den jourhavande krisgruppen svarade i telefon dygnet runt.

Om du upplever att du behöver kris- eller samtalshjälp, kan du kontakta Åbo stads jourhavande krisgrupp på telefonnummer 02 262 6003.