Finlands Röda Kors hjälper lerskredsoffer i Sierra Leone

Danska Röda Korset
Danska Röda Korset
Danska Röda Korset

Röda Korset beviljar 150 000 euro ur sin katastroffond till Sierra Leone. Minst 500 människor har dött i förödande lerskred. Ytterligare mer än 600 människor saknas fortfarande.

Katastroffonden möjliggör nödhjälp i Finland och ute i världen
  • Fortsatt hjälp är möjlig tack vare donationer till katastroffonden.

  • Under Hungerdagen 14–16.9 samlar man in obundna medel till katastroffonden så att Röda Korset kan hjälpa snabbt där behovet av hjälp är störst.

  • Alla är välkomna att bli insamlare, tidigare erfarenhet behövs inte.
  • Anmäl dig som insamlare på adressen www.hungerdagen.fi.
  • #Hungerdagen

Gyttja och vattenmassor har förstört byggnader med omgivning och gjort cirka 3 000 människor i Sierra Leone hemlösa. Hundratals människor miste livet när en sluttning rasade över ett bostadsområde i närheten av huvudstaden Freetown den 14 augusti. Antalet döda befaras öka.

– Tusentals människor är i akut behov av rent vatten, hygien och sanitet, så att smittsamma sjukdomar som kolera inte kommer åt att sprida sig, säger Kristiina Kangas, Röda Korsets regionala biståndsarbetare i Västafrika.

De anställda och frivilliga vid Sierra Leones Röda Kors var först på plats för att hjälpa katastrofens offer tillsammans med myndigheterna. Röda Korset har haft en viktig roll i synnerhet i efterspanings- och räddningsoperationen samt i att ge första hjälpen och stöd till offrens anhöriga. Volontärerna har hjälpt att rädda mer än 70 människors liv.

– Röda Korset bistår med nödhjälp, men hjälper också lokalbefolkningen att höja beredskapen för framtida risker och återförenar familjemedlemmar som har hamnat isär, berättar Kangas.

Sierra Leone behöver hjälp länge

Röda Korsets bidrag är ett svar på den vädjan om nödhjälp från internationella Röda Korset för att hjälpa 4 800 människor över katastrofen. Sierra Leone har ett svagt hälsovårdssystem och häftiga regn kan fortsätta i landet till slutet av regnperioden i november.

Finlands Röda Kors har stött Sierra Leone med utvecklingssamarbete och i katastrofer som ebolaepidemin i mer än tio års tid.