Över 900 kirgizier fick kläder som finländare hade donerat

Red Crescent Society of Kyrgyzstan
Gulzana, 23, deltog i Kirgiziska Röda Halvmånes sykurs. Efter kursen fick hon arbete som sömmerska. På dagarna studerar hon vid universitetet. Nu kan Gulzana försörja sin son Aman.
Fotograf: Red Crescent Society of Kyrgyzstan

Finlands Röda Kors donerar regelbundet rena, återanvända kläder och skor till Kirgiziska Röda Halvmånen som delar ut dem till behövande människor runt om i Kirgizistan. År 2016 donerade finländare sammanlagt cirka 21 000 kg kläder för kvinnor, män och barn.

Denna gång fanns även 1 200 kg tyg med i donationen. Sammanlagt 9104 människor i Kirgizistan fick kläder donerade av finländare. 

Kirgiziska Röda Halvmånen ger bidragen till mindre bemedlade och flerbarnsfamiljer, ensamstående föräldrar, arbetslösa, handikappade, åldringar och andra som är  i behov av hjälp. Kläderna delades även ut på äldreboenden, barnhem och rehabiliteringscenter.

Kirgizistan är ett bergsrikt land i mellersta Asien där vintrarna är kalla och somrarna heta. Olyckor, som översvämningar, jordskred och jordbävningar inträffar ofta i bergsområdena.

Sykurser stöder kvinnornas möjligheter till arbete

Kirgiziska Röda Halvmånen delade ut tygen, som kom med transporten, till sina fyra distrikt där man ordnar sykurser för kvinnor som befinner sig i en svår livsituation. Efter att ha gått kursen får kvinnorna ett intyg.

Med hjälp av intyget och sykursen har kvinnorna bättre möjligheter att få arbete och  inkomst för att försörja sina familjer. Under år 2016 har uppemot 120 kirgiziska kvinnor gått sykursen.

På kursen tillverkade kvinnorna kläder av tygen, som sedan delas ut till  mindre bemedlade. Kvinnorna tillverkade till och med 822 klädesplagg av tygen.

Tygen hjälpte Gulzana att få ett yrke och försörjning

Gulzana, 23, och hennes son Aman bor hos Gulzanas gamla föräldrar. Gulzana blev inte färdig med studierna, eftersom hon gifte sig ung. Hon arbetade med olika slags jobb så att familjen skulle ha tillräckligt att äta.

Gulzana planerade att flytta till Ryssland för arbete men såg Kirgiziska Röda Halvmånens annons om en sykurs i tidningen. Nu har hon deltagit i flera sykurser och lärt sig att tillverka kläder som hon säljer på olika tillställningar.

Efter kursen fick Gulzana arbete som sömmerska på en fabrik och på dagarna studerar hon vid universitetet. Hon kan försörja sin son och även hjälpa sina föräldrar. På sin fritid är Gulzana med som frivillig i verksamhet för åldringar.