Röda Korsets frivilliga hjälper med psykiskt stöd i Åbo

Sirpa Lehtimäki / Finlands Röda Korset
Sirpa Lehtimäki / Finlands Röda Korset

Röda Korsets frivilliga med utbildning i psykiskt stöd finns fortfarande på plats i centrum av Åbo och i närheten av torget.

Så här kan du ge psykiskt stöd
  • Hjälp till för att få vardagen att fungera. Du ska ändå inte göra allt för den drabbade.
  • Lyssna, var närvarande.
  • Kom ihåg att det är viktigt att äta, sova och röra på sig.
  • Fyll inte rummet med dina egna erfarenheter när du ska ge en medmänniska stöd.
  • Mer omfattande anvisningar for psykiskt stöd

De är redo att lyssna och samtala om de tankar som händelserna vid Salutorget i fredags väcker. Volontärerna är lätta att känna igen tack vare sina Röda Korset-västar.

Finlands Röda Kors bistår myndigheterna i Åbo. Åbo stad informerar om det krisstöd som erbjuds.

Åbo stad ger krishjälp till alla som behöver det. Om du känner att du behöver krishjälp, ta kontakt med den jourhavande krisgruppen på nummer 02 262 60 03.

För människor i behov av akut krishjälp har en krismottagning upprättats i samband med samjouren i Åboregionen i T-sjukhuset (Keramikfabriksgatan 1). Ingång via huvudingången på Tavastlandsgatan.

Mer information på stadens webbplats: Åbo stad erbjuder krishjälp på grund av händelserna i Åbo centrum