Humanitärt arbete är allt mer riskfyllt

Tareq Mnadili / SARC
Sana Tarabishi / ICRC
Ibrahim Malla / SARC

I år på Världsdagen för humanitärt arbete den 19 augusti genomförs kampanjer för skyddet av civila och humanitära arbetstagare.

Förra året riktades det 158 anfall mot humanitära biståndsoperationer världen över, där totalt 101 biståndsarbetare dödades. Antalen anfall och dödsoffer var något högre än året innan. 
 
Utöver detta utsattes allt som allt 288 biståndsarbetare för våld eller någon annan säkerhetsincident medan 89 kidnappades. 
 
Uttryckligen lokala biståndsarbetare är utsatta för den största faran. Dessa fakta framgår av rapporten Aid Worker Security 2017, som organisationen Humanitarian Outcomes nyligen publicerade. 
 
”Under de senaste åren har säkerhetsfaktorerna blivit en signifikant begränsning för humanitära aktioner och bistånd. Röda Korsets eller FN:s symboler respekteras inte längre vid alla konflikter på samma sätt som tidigare och inom dessa områden ger de inte biståndsarbetarna något skydd. Allt oftare försöker någon part i en konflikt medvetet försvåra att bistånd fås fram”, säger Claus Jerker Lindroos, utrikesministeriets chef för humanitärpolitik och -bistånd.
 
Fastän det är fråga om krigsbrott har även sjukhusen under beklagligt många konflikter blivit utsatta för krigsaktioner där utöver patienterna även hälsovårdspersonalen har utsatts för fara. 
Under årets sex första månader gjordes det anfall mot 62 arbetstagare inom hälsovården i 13 olika länder. 
 
Organisationen Human Rights Watch analyserade de anfall mot sjukhus och hälsostationer som inträffade åren 2013–2016 i tio olika länder. 
 
Organisationen rapporterar att över 230 människor dog och 180 skadades vid totalt 25 anfall utan att gärningsmännen hade fått svara för sina dåd.
  
”I riskfyllda miljöer framhävs organisationernas yrkeskunnighet, pålitlighet och förmåga att bygga relationer med alla parter i en konflikt. Den viktigaste garantin för arbetstagarnas säkerhet är hur väl man uppfattar att biståndsaktioner är opartiska. Endast självständiga och opartiska aktörer kan diskustera med alla parter i en konflikt och nå de nödställda”, poängterar Kalle Löövi, chef för FRK:s internationella arbete.
 

Biståndsbehovet är stort

 
Behovet av humanitär hjälp i världen fortsätter på en rekordartat hög nivå. 
 
Detta beror till stor del på samverkningar av väpnade konflikter, utdragna flyktingsituationer och torka, vilka har orsakat flera allvarliga och mångproblematiska utmaningar.
 
I  år uppgår FN:s justerade globala biståndsvädjan till 23,5 miljarder dollar. För ögonblicket har den finansierats till bara 26 procent, vilket innebär ett underskott på 17,3 miljarder dollar.
 
Just nu behöver 141,1 miljoner människor i 37 länder bistånd. De största behoven finns i Syrien, Jemen, Sydsudan, Somalia, Irak och Nigeria.  
 
Enligt FN står Jemen, Sydsudan, Somalia och Nigeria på gränsen till hungersnöd.
 
Enbart i dessa fyra länder lever cirka 20 miljoner människor, inklusive 1,4 miljoner barn, i allvarlig matosäkerhet. 
 
Finansieringen som länderna hittills har fått täcker bara under 1,9 miljarder eller 40 procent av behovet. Bristen på medel leder till såväl högre undernäring, dödlighet och osäkerhet som fler flyktingar.
 
Budgeten hos Finlands utrikesministerium för humanitära bistånd i år uppgår till 70,5 miljoner euro. 
 
Skärskådat per målland och område har de största eurobistånden gått till Syrien, Sydsudan, Somalia, Irak, Nigeria, Uganda och Jemen.
 
Bistånden kanaliseras via FN-organisationer, internationella Röda Korset och finska medborgarorganisationer till respektive destination.
 
Finska organisationer ger humanitärt bistånd genom att allokera det till objekt där behovet och nöden är störst. 
 
Det blir att viktigare att organisationerna utöver starkt yrkeskunnande även har kompletta säkerhetsanvisningar, eftersom hjälparbetet utförs mitt under allt större risker.   
 
Fida International r.f. 
Kyrkans Utlandshjälp
Rädda Barnen r.f.
Plan International Finland sr
Finska Missionssällskapet r.f.
Finlands Flyktinghjälp r.f.
Finlands Röda Kors
World Vision Finland r.f.