Kompetens som uppnåtts i organisationer bör godkännas även av utbildningsverkets myndigheter

Jussi Vierimaa / Finlands Röda Kors
Fotograf: Jussi Vierimaa / Finlands Röda Kors

Finlands Röda Kors deltog i överlämnandet av ställningstagandet gällande erkännande av kompetens till Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Ställningstagande 15.8.2017
 
Med tanke på framtidens kompetensbehov är det nödvändigt att få synlighet och erkännande för det kunnandet som nu uppnås i alla verksamhetsomgivningar.
 
Kompetensen som uppnåtts i organisationer kunde vidsträckt utnyttjas både i arbetsuppgifter och i utbildning som leder till examen om det kan bekräftas och godkännas bättre och mer organiserat än idag.
 
Syftet med reformen av yrkesutbildningen är att inlärningen i större grad ska ske på arbetsplatser. Frivilligarbete och dess utbildning i organisationen kan jämföras med inlärning via ett jobb.
 
Dessutom ökar organisationsverksamheten ungdomars positiva inlärningsupplevelser samt medborgarnas färdigheter bland annat i digital- och samarbetskunskaper.
 
Studiecentralen Sivis har ett riksomfattande studieregister, Sivisverkko, för standardiserad utbildning som utförts i organisationer. Sivisverkko erbjuder möjlighet att fungera i som kontaktyta till Utbildningsstyrelsen.
 
Vi hoppas att Utbildningsstyrelsen arbetar för att främja syrligheten av kompetens som uppnåtts i organisationsverksamhet och i fritt bildningsarbete, och att detta ska bli erkänt i kompetensregistret (KOSKI) som upprätthålls av statens Utbildningsstyrelse.
 
Vi föreslår att man börjar reda ut ärendet och att man för dess främjande inleder ett projekt, finansierat av Utbildningsstyrelsen, med representanter från utbildningsmyndigheter, studiecenter och organisationer.
 
Milla Kalliomaa, ordförande, Studiecentralen Sivis
Marja Anitta Pehkonen, verksamhetsledare, Studiecentralen Sivis
Kristiina Kumpula, generalsekreterare, Finlands Röda Kors
Marianne Heikkilä, generalsekreterare, Marthaförbundet
Petri Jaatinen,  brandkårsdirektör, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
Juuso Luomala, utbildningsplanerare, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter