Frivilligarbete skapar välfärd på många olika sätt

Juha Sinisalo / Suomen Punainen Risti
Juha Sinisalo / Suomen Punainen Risti

Fyra experter diskuterar sambanden mellan frivilligarbete, välfärd och aktivt medborgarskap vid en paneldiskussion arrangerad av Röda Korset vid SuomiAreena i Björneborg 10.7.

I panelen deltog chefen för skyddshusverksamhet för unga vid Röda Korset Leena Suurpää, FPA:s generaldirektör Elli Aaltonen, medborgarverksamhetsproducent Annina Laaksonen från Helsingfors Diakonissanstalt samt filosof Frank Martela.

Diskussionen leddes av journalist Unna Lehtipuu.

Forskningen visar att frivilligarbete förbättrar människans välfärd och till och med förlänger livet. Det kan uppfylla människans behov att känna sig behövd. Nyttan med frivilligarbete uppnås genom ett par timmars arbete i veckan.

– Det är viktigt att människor själva får påverka innehållet i det frivilligarbete de gör, konstaterade medborgarverksamhetsproducenten Annina Laaksonen från Helsingfors Diakonissanstalt.

Unga har hittat nya sätt att frivilligarbeta

Ungas deltagande i frivilligarbete sporrade till stor diskussion under panelen.

Laaksonen tror att särskilt unga genom frivilligarbete kan lära känna nya sidor av sig själva.

– Ett bra exempel är hur unga har lärt äldre hur man använder en mobiltelefon. När man får beröm för hur bra man gav råd, förstärker det den ungas självförtroende och känslan av att vara viktig.

Chefen för skyddshusverksamheten för unga Leena Suurpää vid Röda Korset har sett en förändring i hur unga söker sig till frivilligverksamheten. För unga är formellt medlemskap i en organisation inte särskilt viktigt.

– De vill arbeta för något konkret här och nu.

Suurpää säger att organisationer behöverolika sätt att ge svar på ungas önskan att delta i mångsidig medborgarverksamhet.

Unga är aktiva på många sätt som inte alltid räknas som medborgarverksamhet – till exempel genom sociala medier, populärkultur, bloggar och gatukonst.

– Till exempel bloggar kan hjälpa andra unga förstå hur man är ung i dag, och hur man växer upp i dagens värld, säger Suurpää.

Frivilligarbete som förutsättning för socialskyddet?

Borde man ersätta värnplikten med ett halvt års medborgarplikt? Det funderade filosof Frank Martela på under diskussionen.

– Unga kunde få prova på ett yrke och träffa på människor som kommer från olika sociala bakgrunder. Det skulle utvidga de ungas världsbild och skapa tillit till medmänniskan. Det skulle också öka på solidariteten och viljan att beskydda samhället.

Martela säger dock att idén ännu kräver lite finslipning.

FPA:s generaldirektör Elli Aaltonen skulle gå ännu längre i fördelningen av frivilligarbete. Hon anser att socialskydd utan motprestation inte alls borde finnas.

– Man har glömt bort att människan behöver en känsla av delaktighet och av att hon är betydelsefull. Frivilligarbete är en möjlighet att vara delaktig i att bygga samhället.

Aaltonen tycker att det är problematiskt att frivillig- och organisationsarbete definieras enligt villkoren för lönearbete. Systemet är intresserat av antalet timmar man frivilligarbetat, om eventuella ersättningar och om dessa är ett hinder för till exempel arbetslöshetsersättning eller studiestöd. Basinkomst mot motprestation kunde enligt Aaltonen vara en lösning.

– Mitt förslag för hur delaktighet kan berättigas kommer inte att ta bort socialskyddet. Det gör det möjligt att delta på nya sätt, samtidigt som människornas tillit till att de kan leva ett ordentligt liv bibehålls.

Konceptet frivillighet utvidgas

Frivilligarbete utförs mycket i organisationer och genom olika talkon. Till exempel idrottsföreningars verksamhet upprätthålls genom det.

En modernare grej är att man genom nätet ber om och erbjuder hjälp med till exempel kattvaktande eller hundrastande.

Suurpää påminner också om de större samhälleliga talkona som skett under den senaste tiden.

– Dessa har ordnats till exempel för att stöda asylsökande och för att uppnå lagen om jämlikt äktenskap. För att bemöta framtidens stora utmaningar kommer man att behöva verka i globala organisationer.  

Text: Maija Unkuri