Blodtjänsten har räddat liv ända sedan 1948

Finlands Röda Kors Blodtjänst
Finlands Röda Kors Blodtjänst
Finlands Röda Kors Blodtjänst
Finlands Röda Kors Blodtjänst

Blodtransfusioner som vårdmetod utvecklades i början av 1900-talet. I Finland tog Röda Korset hand om blodtjänsten efter andra världskriget år 1948.

Efter vinter- och fortsättningskriget var blodtjänstens framtid i Finland oklar. Försvarsmakten hade skött blodtjänstverksamheten under kriget men i samband med vapenvilan och mellanfreden i september 1944 var man tvungen att sluta verksamheten.
 

Kirurger på landets sjukhus var oroliga över tillgången till blod. Flera läkare vände sig till Röda Korset och föreslog att de skulle ansvara över hela landets blodtjänstverksamhet. Stöd kom såväl från läkemedelsverket som försvarsmakten.

Följaktligen inleddes Finlands Röda Kors Blodtjänst som drog ingång sin verksamhet år 1948.

I nödtidens Finland tackades blodgivarna med kaffe och ransoneringskort

Behovet av blod av stort, och man var tvungen att dra igång verksamheten snabbt. Efter kriget fick man hjälp bland annat från Amerikanska Röda Korset som donerade blodplasma till Finland.

Verksamheten organiserades först på Röda Korsets egna sjukhus i Helsingfors som idag känns som Tölö sjukhuset. Snart grundades blodtjänstbyråer på olika håll i landet, och man började aktivt värva frivilliga donerade.

Den mobila blodtjänstverksamheten och massblodgivningarna inleddes i början av 1950-talet.

Efter kriget var det ransonering och stor brist på livsmedel. Som ett litet tack för sin hjälp fick de som donerade ett så kallat ransoneringskort med vilka man t.ex. år 1948 kunde köpa sex liter mjölk och ett halvt kilo smör.

En även bättre morot var den koppen riktigt kaffe som Blodtjänsten bjöd till de som donerade. Det uppskattades stort i nödtidens Finland.

Viktiga uppfinningar behövdes för att blodtransfusioner kunde bli mer allmänna.

Grunden för blodtransfusioner skapades av forskare Karl Landsteiner som uppfann Nobel-prisbelönte ABO blodgruppsklassifikationen i början av 1900-talet. Vid blodtransfusion bör den donerandes och patientens blodgrupper passa ihop.

Den första blodtransfusionen utfördes i Finland år 1913. Blodtransfusionerna gjordes i början direkt från en ven till en annan, och det fanns en stor risk att blodet koagulerade under operationen. Blodtransfusionerna blev allmännare som vårdmetod först när man upptäckte att koaguleringen kunde förhindras genom att tillsätta citrat i blodet.

Med hjälp av uppfinningen kunde man även samla blod i en flaska och bevara den tills patienten behövde den.

Blodtjänstverksamheten som baserade sig på frivillighet och avgiftsfrihet började i Finland år 1935 när scouter började ge blod via Scouternas Blodförening.

Kriget tvingade till en effektiv blodvård

Den storskaliga blodtjänstverksamheten utvecklades till följd av kriget. I Spanien grundades flera blodcenter under  inbördeskriget 1936-1939, och enbart i Madrid donerades över 4500 flaskor blod.

Erfarenheterna av spanska inbördeskriget användes i vinterkriget och den organiserade blodtjänstverksamheten började i Finland.

Försvarsmaktens Blodtjänst ansvarade för blodtjänstverksamheten under krigstiden. I Sverige hade man utvecklat en så kallad sifon-metod. Man samlade blodet i en läskedrycksflaska som innehöll citrat. Den effektiva metoden togs i bruk även i Finland.

Finländarna deltog aktivt i blodgivningstalkon under kriget, och tack vare dem kunde man rädda många skadade. Sammanlagt 200 000 flaskor blod donerades under fortsättningskriget och  över 90 000 personer donerade.

Nästan 70 år av Röda Korsets blodtjänstverksamhet

Från första början har blodtjänsten varit en mångsidig hjälpare. Under olympiaåret 1952 började man producera mediciner av blodplasma: albumin och gammaglobulin. År 1957 inleddes forskning angående koaguleringsfaktorer hos  hemophiliapatienter dvs. människor som hade insjuknat i blödarsjuka.

För tillfället sköter Blodtjänsten blodproven som tas av alla som ska föda  i Finland, samt upprätthåller Finlands stamcellregister.

Grunden för Blodtjänstverksamheten har förblivit den samma ända sedan Röda Korsets Blodtjänst grundades för nästan 70 år sedan: utgångspunkten är en frivillig donerande som osjälviskt vill hjälpa en annan människa.

Varje dag kommer cirka 800 blodgivare till Blodtjänstensverksamhetsställen och sträcker fram sin hjälpande hand. Årligen samlas cirka 200 000 påsar blod och nästan 50 000 patienter får hjälp.

Text: Willy Toiviainen

Som källa har man använt Juhani Leikolas bok Pieni vaiva, hyvä mieli.  Historik över Finlands Röda Kors blodtjänst och dess föregångare.