Pertti Torstila fortsätter som ordförande för Röda Korset

Mari Vehkalahti
Leena Koskela

Ambassadör Pertti Torstila valdes till ordförande för Finlands Röda Kors i dag 11.6 på organisationens ordinarie stämma i Helsingfors. Han har redan lett organisationen i tre år.

Till vice ordförande valdes: Ann-Mari Audas-Willman (Vasa), Otto Kari (Helsingfors) och Sami Laitinen (Uleåborg).  
 
Till styrelsen valdes även Henri Backman (Tammerfors), Outi Forsblom (Tikkala), Eija Karine (Savitaipale), Katja Kuusela (Esbo), Marju Pihlajamaa (Pungalaitio) och Markku Suokas (Åbo).
 
Till ordförande för fullmäktige valdes Pirkko-Liisa Ollila (Kangasala) och till vice ordförande Päivi Kuntze (Åbo). Därtill valdes fullmäktiges medlemmar och deras ersättare.
 
I Finlandiahuset i Helsingfors samlas under veckoslutet över 1000 aktörer inom Röda Korset. 
 

FRK är med och bygger framtidens samhälle

 
- Asylsökande har under de senaste två åren varit i fokus för våra insatser, men Röda Korset är ingen ensaksrörelse. Vi har arbetat otaliga timmar inom alla slag av humanitärt bistånd, både här i vårt land och i kriszoner världen över. Vår vänverksamhet är i bästa fall ett sätt att motverka ojämlikhet, ensamhet och utslagning. Attityderna i Finland har blivit hårdare; man ser det inte nödvändigtvis som något positivt och viktigt att man stöder dem som är svagare. Så vi har en hel del arbete framför oss.
 
- FRK är med och bygger framtidens samhälle, en organisation som inte nöjer sig med att vila på gamla lagrar. Vår 140-åriga organisation har spelat en stor roll i det självständiga Finlands 100-åriga historia. De olika skedena i vår verksamhet vittnar om vårt lands tillväxt från fattig hjälpbehövande till välbärgat välfärdssamhälle, ett land som har råd och vilja att hjälpa andra såväl här hemma som utanför vårt lands gränser, påminner Torstila. 
 
Pertti Torstila bor i Helsingfors, men han är medlem i rödakorsavdelningen i sin hemkommun Tavastehus. Han började som frivillig redan som ung skolpojke och han är regelbunden blodgivare och insamlingsdonator.