Många decennier av frivilligarbete – ” Denna värld tog med oss med storm”

Kimmo Holopainen / Suomen Punainen Risti
Kimmo Holopainen / Suomen Punainen Risti
Kimmo Holopainen / Suomen Punainen Risti

Frivilligarbetet gav en förmågan att lära av andra, den andra hittade en make. För den tredje blev krigskirurgi en uppgift för livet. Långvariga frivilliga och en biståndsarbetare berättar vad som har inspirerat dem att vara aktiva i verksamheten från år till år.

Röda Korset delade sammanlagt ut 83 förtjänstmedaljer vid sin ordinarie stämma i Finlandia-huset 10.6. Republikens president Sauli Niinistö har beviljat medaljerna.

Sammanlagt beviljades 312 stycken förtjänstmedaljerna. Man kan få en medalj i silver när man har varit aktivt verksam som frivillig i 20 år och en i guld när man har 30 år bakom sig.

Nu delar  tre prisbelönade med sig av sin berättelse.

"Röda Korset gav en kär hobby och en make"

Taina Äijäläinen, avdelningen i Kristina

Varför kom du med i Röda Korsets verksamhet?

I början av 1970-talet flyttade min familj till Oulunsalo. Mina nya vänner i grannskapet var verksamma i Röda Korsets verksamhet, och snart inspirerade de mig att komma med. Jag var då 13-år gammal.

Första hjälpen –verksamhet var väldigt intressant, jag gick i FH-3 redan i konfirmationsåldern. Avdelningen i Oulunsalo tog väldigt varmt emot oss ungdomar. Människor i alla åldrar fungerade tillsammans, och det kändes tryggt för en ungdom att vara med.

Vad har inspirerat dig att fortsätta genom alla dessa år?

Trevliga människor gör att man vill vara med. Röda Korsets styrka är också att det finns alla slags verksamhet för olika livssituationer. Om man vill ha låg profil kan man delta som insamlare.  Om det finns inspiration och tid finns det gott om alternativ. 

Förutom att Röda Korset är en kär hobby hittade jag även min make där. År 1984 deltog jag i gruppledarutbildning i första hjälpen i Nynäs, och på samma kurs var också min blivande make. Ett år senare flyttade jag med honom till Kristina i södra Savolax. Det kändes naturligt att fortsätta i Röda Korsets verksamhet i den nya hemstaden.

När man har blivit äldre har organisationens förtroendeuppdrag fått större roll vid sidan av första hjälpen –verksamheten. Om jag bara förblir frisk skulle jag ändå intressera mig för vänverksamheten. Av den har jag inte ännu någon erfarenhet.

Röda Korset har stärkt min tanke om att vi inte endast kan tänka på oss själva. Vi måste bemöta människor som anländer till Finland väl.

Hurdana hälsningar vill du skicka till en ungdom som är intresserad av Röda Korsets frivilligverksamhet?

Kom modigt med! Verksamheten behöver inte ta hela ens tid om man inte vill det. När flera människor utför någonting smått tillsammans blir det någonting stort.

"Krigskirurgi tog mig med storm"

Jorma Salmela, biståndsarbetare, krigskirurg

Varför blev du Röda Korsets biståndsarbetare?

”För några decennier sedan arbetade jag som en specialiserande kirurg på universitetssjukhuset i Kuopio. Jag hade flera krigsskadade som patienter, precis som alla läkare på den tiden hade på centralsjukhusen. Det fanns dåligt förbenade frakturer, svåra blodkärlsskador och svåra ärr.

Vid något skede upptäckte jag att det skulle vara professionellt givande att få vårda patienter i krigsområden.

Min första kommendering var i Pakistan år 1982. Vi vårdade offer för kriget i Afghanistan på Röda Korsets sjukhus i Peshawar. Det fanns väldigt mycket arbete men det passade för mig.

Vad har inspirerat dig att fortsätta alla dessa år?

Biståndsarbetarens första kommendering är den allra viktigaste. Först i en verklig situation vet man om man klarar av det.

Jag har varit på cirka 16 kommenderingar, till exempel i Afghanistan, Pakistan, Haiti och i demokratiska republiken Kongo. Senast var jag i Jordanien 2014-2015.

Jag har fått oförglömliga minnen. Krigskirurgi belönar på helt eget sätt.

Det finns också tuffa erfarenheter. Man har försökt döda mig fyra gånger. Jag har ofta varit rädd – så blir alla om det egna livet hotas. Jag är lyckligt över att det inte finns något annat än åldern som gjort skada i mig.

Hurdana hälsningar vill du ge till en ungdom som är intresserad av biståndsarbete?

För att kunna arbeta som biståndsarbetare bör man ha sakkunnighet – som kirurg, sjukskötare eller kanske informatör.

Det är viktigt att godkänna de egna känslorna och vara öppen för andras känslor. Biståndsarbete är grupparbete. I en tuff situation stöder vi varandra.

Om du är intresserad av biståndsarbete, kom med och arbeta för dina drömmar.

”Det som du gör frivilligt, gör det bra”

Leif Olin, Avdelningen i Ekenäs

Hur kom du med i Röda Korsets verksamhet?

Det ordnades en första hjälpen –kurs här i Ekenäs. Genom den kom jag med i en första hjälpen –grupp och senare till den frivilliga räddningstjänsten. Och på den vägen är jag än idag.

Vad har inspirerat dig att fortsätta genom alla dessa år?

Allt grundar sig på möjligheten att vara med och hjälpa. När man hjälper andra får man samtidigt en hel del själv.

När jag var med i jourer mötte jag människor och gick allt djupare in i  världen av hjälpande. Jag har blivit motiverad av  att ha lärt känna andra Röda Korsets aktiva. Jag har fått möjlighet att träffa likasinnade människor och fått lära av dem.

Jag har starka minnen från första hjälpen –jourerna under Hangö regatta och  Kotkan meripäivät på 70- och 80-talet. Vi hjälpte ungdomar från Helsingfors i regattan och av en slump var samma ungdomarna även på Kotkan meripäivät.

Det mest berörande i frivilliga räddningstjänstens verksamhet har i synnerhet varit situationerna när vi letar efter  en ungdom som skulle göra sig illa. Då handlar det inte bara om efterspaningen utan också om att stöda de anhöriga. Sådana situationer glömmer man inte.

Hurdana hälsningar skickar du till en ungdom som är intresserad av frivilligverksamhet?

Kom med, var inte blyg! Gör saker så får du erfarenheter. Var modig, gå en kurs och bekanta dig med andra människor vid Röda Korset.

Utbildning är viktig. Den bästa utbildningen får man dock när man möter människor med samma intressen och lyssnar deras erfarenheter.

Mitt motto är: ”Det som du gör frivilligt, gör det väl.”