FRK vädjar: ge frivilligheten den uppskattning den förtjänar

Mikko Lehtimäki
Frivilligheten har varit en av grundstenarna i Röda Korsets hjälparbete i Finland i 140 års tid.
Fotograf: Mikko Lehtimäki

Genom att stärka frivilligengagemanget stärker vi också välfärd, demokrati och delaktighet.

Närmare 500 000 frivilliga engagerar sig i social- och hälsovårdsinsatser. Bara Röda Korsets 30 000 volontärer utför mer än 2 miljoner timmar frivilligarbete per år. Frivilligheten har varit en av grundstenarna i Röda Korsets hjälparbete i Finland i 140 års tid.
 
Frivilligverksamhet är alltid osjälviskt. Den som får hjälp behöver inte ge något i utbyte eller förbinda sig till något. Frivilligengagemang handlar om att se behovet av hjälp och ha förmågan att reagera på det med sin egen insats. Frivilligarbete är ett konkret engagemang. Många former av frivilligverksamhet har med tiden vuxit till sig och blivit professionella välfärdstjänster, serviceformer som hundraåriga Finland har all orsak att vara stolt över.
 
Social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet i vårt land genomgår en förändring. Röda Korset anser att det är viktigt att volontärernas insats beaktas i den förändringsprocessen och att organisationsfältet också engageras i reformerna. Värdet i frivilligverksamheten går inte att omvandla till serviceproduktion; det går inte att förvärva engagemanget som en köptjänst eller mätas i inbesparade euron. Finlands Röda Kors anser att det är viktigt att frivilligverksamhet inte endast ses som en del av kedjan av serviceproduktion. Vi anser att frivilligverksamhet har en roll i att stärka delaktighet, gemenskap och demokrati. Frivilligt engagemang är ett värde i sig.
 
Att uppskatta frivilligengagemanget innebär också att man ger de frivilliga resurser och stöd. Bidragen används till att utbilda och uppmuntra volontärerna, till att skaffa utrustning och till de lokaler som behövs för verksamheten. Med understöd, men utan att mista sin unika karaktär eller sin självständighet, kan aktivt frivilligarbete svara på hjälpbehov och bidra till ökad gemenskap. I bästa fall kan den information som frivilligverksamheten tar fram om hur folk mår och vilka behov de har utnyttjas i utvecklandet av kommunernas och landskapens tjänster i framtiden.
 
Att hjälpa andra lockar också människor att lära sig något nytt och utveckla sig själv. Skolor och arbetsplatser kan bli bättre på att identifiera och ge erkänsla för det som volontärer lär sig genom sitt frivilligengagemang. Röda Korset uppmuntrar skolor att se frivilligverksamheten som en inlärningsmiljö. Genom frivilligverksamhet lär sig också många människor sådana kunskaper som är till nytta i arbetslivet och personalen mår bättre när arbetsgivare ger de anställda möjlighet att prova på frivilligverksamhet.
 
Frivilligverksamheten förändras. Vid sidan om den traditionella organisationsverksamheten uppstår frivilligverksamhet av projektnatur och engångsengagemang. Digitala möjligheter innebär också nya alternativ till engagemang. Varje aktör förtjänar stöd och uppskattning i sitt frivilligengagemang, liksom också en upplevelse att man är välkommen att skapa verksamhetsformer som passar en själv inom organisationens verksamheter. Varje frivillig förtjänar ett tack för sina insatser.
Finlands Röda Kors vädjar till olika parter i samhället att ge frivilligheten den uppskattning den förtjänar. Genom att stärka frivilligengagemanget stärker vi också välfärd, demokrati och delaktighet.