Ungdomar, gör uppror! – problem inom ungdomsverksamheten löstes på Etkot

Tapio Pellinen
Tapio Pellinen

Kvällen före Finlands Röda Kors ordinarie stämma fredades en av salarna för traditionella ungdomarnas Etkot och valutfrågning. Man samtalade om hur organisationens image kunde fräschas upp.

I valutfrågningen deltog 15 personer som kandiderade till organisationens förtroendeuppdrag. Det synligaste temat var hur kandidaterna skulle agera för att få med flera ungdomar i Röda Korsets verksamhet och beslutsfattande.

Henri Backman, som kandiderar för vice ordförandeposten i styrelsen, såg problem i Röda Korsets lite förlegade image, som inte kan mäta sig med t.ex. scouternas framtoning av aktivitet.

Han uppmuntrade den nya generationen att delta med kraft i organisationens beslutsfattande: ” Ungdomar, gör uppror! Om 10 ungdomar går med på en avdelnings möte, kan ni till och med få avdelningens hela styrelse utbytt.”

Marju Pihlajamaa, som kandiderar för samma post som Backman, ansåg att frivilligverksamhet utan ersättning inte verkar vara en tillräckligt lockande morot, som får folk att engagera sig i verksamheten långsiktigt. En lösning kunde vara att hitta sätt, genom vilka verksamheten skulle ge fördelar i t.ex. studier eller arbetslivet.

Pirkko-Liisa Ollila, som kandiderar för fullmäktigeordförandeporten, vill ta lärdom av scoutrörelsen då det gäller att ordna coachingutbildning. Enligt Ollila klarar sig scouterna, eftersom gamla scouter stannar kvar i verksamheten just för att ordna verksamhet för ungdomar. Däremot går FRK:s äldre medlemmars tid till att granska sina egna uppgifter och att utföra dem, inte till att handleda ungdomar.

Brett synsätt

Det bredaste synsättet då det gäller ungdomarnas betydelse har den enda kandidaten till ordförandeposten, Pertti Torstila som kandiderar för fortsatt mandat.

Enligt Torstila har Finlands Röda Kors en viktig uppgift i att öka de ungas inflytande och i att fungera som föregångare för human progressivitet.

”De unga besitter enorm styrka”, sade han då han jämförde Brexit-omröstningen och presidentvalet i Förenta Staterna med valresultaten nyligen i Storbritannien och Frankrike. Ungdomarna ryckte upp sig i valen och vad hände?”

”De ungas Finland är inte ett slutet Finland, och det ungdomarnas Finland vill jag vara med och bygga upp.”

Skrivet av Tapio Pellinen