Risikko: Undantagstillstånd kräver samarbete mellan organisationer och myndigheter

Leena Koskela / Röda Korset
Leena Koskela / Röda Korset

Finlands säkerhetsomgivning har snabbt försämrats. När vad som händer omkring en inte går att förutse lika bra som förr måste beredskap och krisplaneringen i samhället vara i skick.

I Finland är det myndigheter, näringsliv, organisationer och medborgarna som tillsammans ansvarar för den beredskapen. I sitt anförade vid Finlands Röda Kors ordinarie stämma i Helsingfors 10.6 påminde inrikesminister Paula Risikko om vikten av samarbetet mellan organisationer och myndigheter.

Inrikesminister Risikko betonade att samhällets kristålighet vilar på att medborgare och olika samfund har sin egen beredskap i skick. Det innebär att enskilda människor och hushåll är beredda på situationer där den normala vardagen blir störd.

– I extrema situationer och i samband med undantagstillstånd kan myndigheternas resurser aldrig räcka till för alla. Då måste var och en ta sin del av ansvaret. I den situationen har organisationsfältet en viktig roll. Vi behöver organisationerna till exempel för att stöda medborgarnas egna beredskapsinsatser, sade Risikko.

FRK:s insatser hösten 2015 fint exempel

Risikko påminde om frivilligorganisationernas långa och värdefulla arbete i projekt, kampanjer och evenemang som gagnar myndigheter och medborgare samt i samband med kriser som har drabbat vårt samhälle.

Risikko lyfte i sitt tal fram Finlands Röda Kors insatser under hösten 2015 som ett fint exempel: när antalet asylsökande ökade kraftigt inledde FRK den största biståndsoperationen i vårt land i fredstid. Det operationen var en konkret uppvisning i vad man kan få till stånd när myndigheter och organisationer samarbetar – även i överraskande situationer.

Beredskapen för insatserna existerade och man hade i praktiken i flera års tid arbetat för att vara redo när beredskapen behövdes. Operationen erbjöd också dem som engagerade sig i verksamheten tillfälle att hjälpa och vara med i en situation som berörde hela samhället och som också väckte stor uppmärksamhet i media.

– Relationen mellan Finlands Röda Kors och statsmakten är nära och välfungerande. Finlands Röda Kors har också en viktig roll i att främja en trygghetskultur och i att aktivera medborgarna för att utveckla trygghet och välmående inom det egna lokalsamhället. I både vardag och undantagssituationer står FRK alltid på hoppets sida, konstaterade Risikko.

Risikko framhöll att myndigheterna inom inrikesministeriets administration arbetar året om och varje dag för att se till att alla finländare kan leva ett tryggt liv så är en stor del av den tryggheten beroende av medborgarnas egna insatser.

– Var och en kan med sina val i vardagen påverka situationen för sin egen del, i sin närmaste krets och i hela Finland.