Röda Korset organiserar grupper för psykiskt stöd i Mosul

Heli Pekkonen / Finlands Röda Kors
Heli Pekkonen / Finlands Röda Kors
Heli Pekkonen / Finlands Röda Kors

Sidorummet i moskén ligger i ett mjuk dunkel och heltäckande mattor dämpar pratet av 20 kvinnor. De alla har någonting att säga till Röda Halvmånens frivillig inom psykiskt stöd, Nuur Mikdali, som är på plats just för dem.

Kvinnorna har för bara några veckor sedan flytt till östra Mosul från stadens västra del. Där levde de i tre år under ISIS-organisationens styrelse.

─ Här kan vi tala om allt. Vi har upplevt ett inferno, sett hunger, våld och död, säger 36-åriga Intisar al-Kareem och stillar sin gråtande bebis. Hennes upplevelser kunde tillhöra alla andra i detta rum: var och en av dem har levt under rädsla, förlorat sina anhöriga, flytt och klarat sig ─ för att vara en flykting i den egna staden.

─ Dessa kvinnor måste bli hörda, de är väldigt traumatiserade och trötta. Men någon måste förmedla deras problem vidare till dem som kan lösa dessa problem, säger Nuur Mikdali och skriver upp de ämnen och saker som kvinnorna har lyft fram. Han har redan flera gånger lett  grupper i psykiskt stöd och vunnit kvinnornas förtroende. Häftet fylls snabbt av landets inre flyktingars svårigheter.

Flera av problemen handlar om dagliga ärenden såsom boende, mat och uppehåll nu när det egna livet och hemmet har lämnats för kriget.

Stöd för hela familjen

Hirfa Hamad har sex barn som hon och hennes man knappt lyckades fly med från sitt hem i västra Mosul trots att ISIS-organisationens skarpskyttar  lurade längs rutten. Här har de bosatt sig i ett hus som håller på att byggas. Endast golvet och de bärande strukturerna är färdiga.

─ Det finns inga väggar och vi sover på tredje våningen. Jag är rädd att en av mina små barn ska falla ner när de sover och därför binder jag fast tegelstenar vid deras fötter varje natt, berättar Hirfa.

Trots svårigheterna är hon nu lättad eftersom man har drivits ISIS ut av stadens östra sida och biståndsorganisationerna har fritt tillträde här. Hemma i västra Mosul var förhållanden länge obeskrivliga.

─ När det inte fanns någon annan mat var jag tvungen att ge mina barn djur foder som jag hade  blötlagt i vatten. Vi åt även gräs. Död fanns överallt, gråter Hirfa men säger att nu gråter hon endast av rent lättnad.

I dessa grupper försöker man så småningom få människor att hela det egna jaget utan att förneka det som de har upplevt. De behöver en hel del stöd för att åter kunna lita på sina medmänniskor, funderar psykolog och delegat av psykosocialt stöd Bassam Marshoud från Danska Röda Korset.

Danska Röda Korset organiserar med EU:s finansiering verksamheten av grupper för psykiskt stöd i Mosul. Danska Röda Korset har stött Irakiska Röda Halvmånen bland annat genom att utbilda frivilliga sedan år 2013.

Barnets leende är bästa priset

Samtidigt som kvinnorna sitter i sin egen grupp, samlas barn på Moskéns karga bakgård under handledning av Azad Suleiman. Solen gassar och marken dammar. Men trots det skrattar barnen och hoppar hopprep och drar rep. Azad har varit verksam som Röda Halvmånes frivillig i tre år och han leder barngrupper på olika håll i Irak.

─ De senaste åren i Irak har varit väldigt tuffa även för barnen, de har lidit rätt mycket. De var väldigt blyga då de först kom till gruppen men snart blev de mer modiga i lekar och nu vill de att vi ska komma varje dag, berättar 26-åriga Azad som är en ivrig och glad man som nyligen utexemineras till socialarbetare.

Frivilliga inom gruppen för psykiskt stöd möter här människor som har förlorat mycket. Frivilliga lyssnar deras berättelser, erbjuder sitt stöd och är närvarande. Flera anser att det svåraste är att se barnens nöd.

─ Redan väldigt små barn kan berätta att de såg hur deras far eller bror omkom, berättar Nuur Mikhali.

─ Det finaste är att se de allvarliga barnen åter ler. Humanitet och att kunna hjälpa andra betyder allt för mig, barnens leende är priset, säger Azad Suleiman.

Frivilliga erbjuds också regelbundna briefingsträffar där de som deltar i verksamheten kan gå igenom sina känslor och upplevelser.

─ Det är smärtsamt att höra dessa berättelser om kriget. Men å andra sidan ger det kraft att hjälpa offer; det är klart att vi inte kan lämna dem ensamma. Det skulle vara ödesbestämd om dessa traumatiserade människor skulle känna att de är övergiva, säger Bassam Marshoud.

Röda Korset från Frankrike, Danmark, Norge, Sverige och Finland och Irakiska Röda Halvmånen deltar i operationen med EU:s finansiering.

Text: Leena Reikko