Välkommen till Helsingfors! Anmälningen till Röda Korsets ordinarie stämma har börjat

Finlands Röda Kors ordinarie stämma äger rum 10 -11.6.2017 i Finlandia-huset

Ordinarie stämman är Finlands Röda Kors högsta beslutsfattande organ. Vid stämman fastställer man riktningen för de kommande årens verksamhet samt väljer en ny styrelse, fullmäktige, ordförande och vice ordföranden. På stämman i juni fastställs även de nya stadgarna.

Vi ses på torget!

I början av juni händer det någonting intressant i Helsingfors centrum. 6 -11.6 ordnar Röda Korset ett publikevenemang, som är öppet för alla, på Medborgartorget i Helsingfors centrum.
 
På Gimis- evenemangstorget ger man första hjälpen -utbildning, presenterar Röda Korsets internationella biståndsverksamhet samt hjälparbetet i Finland och ordnar program för barn och hela familjen.
 
På evenemangstorget finns bland annat ett mjukisdjur- och docksjukhus dit barn och barnsinnade kan ta med sina mjuka kompisar för att få vård.  
 
Programmets noggrannare innehåll bekräftas under våren, men det som är klart är att alla stadsbor är varmt välkomna!
 

Anmälningen till stämman har börjat

Gimis- evenemanget på Medborgartorget ordnas samtidigt som Röda Korsets ordinarie stämma. Stämman äger rum i Finlandia-huset 10 -11.6. Samtidigt firar man även Röda Korsets 140 -årsjubileum.
 
Anmälningen till stämman har redan börjat. Ytterligare information får du här: Rednet.rodakorset.fi/stamman2017
 
 

Kampanjer