Peru drabbas av översvämningar

IFRC
Fotograf: IFRC
Plats:

I Peru drabbas man för tillfället av de värsta översvämningarna på 20 år.

Översvämningarna och påföljande jordskred har påverkat livet för nästan 630 000 människor i Peru. Enligt landets regering har 75 människor hittills omkommit och 170 skadats i översvämningarna.

Väderfenomenet El Niño förorsakar regn som gör att vattentemperaturen stiger med flera grader. Regnen började flera veckor sedan och man befarar att det kommer att pågå fram till april.

I flera områden har man utlyst katastroftillstånd. I det bergrika Peru har över 130 000 bostäder skadats och över 70 000 människor har förlorat sina hem. Dessutom är tusentals vägar och broar antingen helt eller delvis förstörda. Över 20 00 hektar åkermark har drabbats av skador.

På grund av översvämningar har även priset av mat stigit vilket särskilt försvårar fattiga familjers liv.

Peruanska Röda Korset och internationella Röda Korset hjälper offer för översvämningarna och utvärderar situationen på plats.

Finlands Röda Kors följer med situationen och levererar medlen från katastroffonden märkta med referens ”Peru” till hjälpbehövande via Peruanska Röda Korset.