Ungdomars idéer som en del av Röda Korsets verksamhet

Miisa Kaartinen / Röda Korset
Miisa Kaartinen / Röda Korset
Miisa Kaartinen / Röda Korset

Vi vill påverka! Deltagarna på Ungas årsmöte önskade att den föråldrade organisationen tar ungdomar fullt med i beslutsfattande.

En fredagskväll i mars har femtio ungdomar inom Röda Korset samlats i rehabiliteringscentret i Kankaanpää i Satakunta. Det riksomfattande Ungas årsmöte pågår som bäst. Mötet fungerar som en kanal för att påverka och föra fram egna åsikter i organisationen.

Käglorna faller med skrammel när klotet träffar dem i precis rätt vinkel. Klappar och hurra-rop i bakgrunden gör det klart att här glädjs man över andras framgång.

En av dem som strävar efter att fälla käglorna är Kalle Valkeakari som har kommit till Kankaanpää från Smedsby  i närheten av Vasa. 16-åriga Valkeakari har deltagit i Röda Korsets olika evenemang ända sedan barndomen men organisationens ungdomsverksamhet är ny för honom.

– Här på årsmötet är det roligt att träffa ungdomar från olika håll i Finland. Samtidigt får man möjlighet att lära sig hur man fattar beslut, funderar Valkeakari.

Hur kan man få de egna tankar vidare i organisationen?

På lördag skissar Emmi Lehikoinen, 24, och Leena-Mary Ylituomi, 23, upp texten Moro på väggen utav  rosa- och gröna post-it-lappar. Meningen är att kläcka idéer  hur man kreativt kan använda lapparna i Hungerdagens lokala marknadsföring. Enligt dem är Hungerdagen ett bra sätt att få med nya människor, även ungdomar.

Lehikoinen och Ylituomi anser att det är en evighetsfråga hur man kan få med mera ungdomar i organisationen och att det inte bara finns ett rätt sätt. Lehikoinen tror att ungdomar som redan är verksamma i organisationen är i nyckelposition. Det är sannolikt att en tonåring eller tjugoåring lättare lockas med av någon annan i samma ålder.

– För tio år sedan kom jag själv med när min vän lockade mig med till ungdomsläger.

Samarbete är till nytta för alla

När verkstäderna avslutas är det dags att få lite frisk luft. På kontrollerna som ungdomarna från distriktet i Satakunta har ordnat  kan man bland annat fundera över hur man kommer igenom ett rutnät av rep som är uppsatt mellan träd utan att röra vid  dem.

Ett vitt rep är uppsatt som spindelnät mellan två tallar. Lösningen är samarbete. När den ena lyfter och den andra tar emot kan den tredje flyttas igenom.

June Munyongani, 25 vill också prata om samarbetet. Hon är Röda Korsets frivillig från Zimbabwe och en av mötets internationella gäster.

– När ungdomar samarbetar både i sitt eget land och ute i världen är det till nytta för alla.

Munyongani uppmuntrar finländska ungdomar att vara modiga.

Vi ska ta den rollen som man förväntar av oss unga, inspirera andra och ta fram fräscha synvinklar i olika frågor.

Ungdomar vill med i styrelser

På söndag är det dags att fatta de sista besluten på årsmötet. Mötets ordförande Emmi Lehikoinen slår sin ordförandeklubba i auditoriet. Beslutsfattande blir bekant på mötet. När man är bekant med mötesrutiner känns inte steget till andra påverkningspositioner inom organisationen så stort.

Ett viktigt beslut är att i framtiden ordna mötet vart tredje år före organisationens ordinarie stämma, istället för tidigare en gång per år som det varit nu. Ungdomarna beslöt även att vädja till Rödakorsavdelningar att de skulle ta ungdomarna med i sina styrelser.

Dessutom föreslår de två kandidater till Röda Korsets fullmäktige. Kaisa Partanen, 23, från Tammerfors och  Sami Laitinen, 25 från Uleåborg lovar främja särskilt ungdomarnas synvinkel i beslutsfattandet.

Ordförandeklubban slår sista gången i bordet.