Hjälp till flyktingar i hundra år

Karelska Kultursällskapet
Flyktingar från Östkarelen anlände åren 1917-1922 till de fattiga gränsområdena av Finland som nyligen hade blivit självständig. Finlands Röda Kors kvinnokommitté deltog i nödhjälpsarbetet. Man sydde kläder från nya tyger till flyktingar från Viena som hade anlänt till Hyrynsalmi.
Fotograf: Karelska Kultursällskapet

Finlands Röda Kors har en lång historia av att hjälpa flyktingar. Arbetet fick sin början under den Ryska revolutionen och fortsätter än idag.

Dela med dig av din berättelse!

Finlands Röda Kors firar 140-års jubileum år 2017. Under året berättar vi om organisationens arbete under vändpunkterna i Finlands historia. Tidigare publicerade artiklar.

Hurdana minnen har du från Finlands Röda Kors? Har du fått hjälp av Röda Korset eller varit verksam som frivillig? Vill du dela någon annan berättelse av vår historia med oss?

Skicka in din berättelse till adressen info@punainenristi.fi. Vi publicerar en del av berättelserna i Röda Korsets kommunikationskanaler. Du kan även skicka bilder.

Berätta i ditt meddelande om du vill att din berättelse publiceras med ditt namn eller anonymt.

 
Stämningen var väldigt gripande. De tackade oss för att ha räddat deras liv  och gav oss Chiles flagga – De anlände på årets dystraste tid. Marken var redan täckt av snö. En gång när vi körde en grupp chilenska familjer till Aura med buss var det sent och  vi körde i diket. Då tänkte jag: stackars människor….
 
På det här sättet beskrev Röda Korsets dåvarande biträdande generalsekreterare Gunnar Rosén anländande av flyktingar från Chile till Finland. Det var kalla kriget och november 1973. Militärkuppen i Chile som leddes av Augusto Pinochet hade störtat landets socialistiska president Salvador Allende.
 
Finlands regering beslutade att ta emot hundra chilenska flyktingar, och utrikesministeriet bad om hjälp från Röda Korset. När de chilenska flyktingarna anlände var situationen ny såväl för myndigheterna som för Röda Korset.  Inkvarteringen ordnades i det gamla pojkhemmet nära Åbo. Dessutom fick flyktingarna transport från flygfältet samt hälsovård och kläder.
 
Röda Korset inrättade de första egentliga mottagningscentralerna för flyktingar på 1990-talet.
 
- Antal asylsökanden steg då och mottagningscentralerna behövde inrättas. Verksamhetsmetoderna utvecklades genom att pröva. Då hade vi inte ens ordet mottagningscentral i bruk, minns Ritva Tuohiniemi som var med och inrättade en mottagningscentral i Åbo år 1990.
 
Trots att den systematiska mottagningsverksamheten i Finland ännu är relativt ny har flyktingar anlänt till landet ända sedan landets första år av självständighet.
 

Över 6000 flyktingar från Ryssland till Finland under några dagar

Den ryska revolutionen år 1917 satt igång en ostadig tidsperiod som varade i flera år. Flyktingar anlände från östra Karelen till Finland i flera omgångar. Röda Korset deltog i deras mottagande bland annat genom att ge kläder till barn.
 
I mars 1921 flydde en stor grupp av människor hastigt från Viena Karelen i Ryssland till Finland på grund av uppror i Kronstadt. Under bara några dagar anlände nästan 6500 flyktingar till Finland.
 
De placerades i ett läger i Ino. Finlands Röda Kors första arbete var att inrätta ett sjukhus med 26 platser vid gränsen tillsammans med flyktingar och två lokala läkare. Man fick även hjälp från Amerikanska Röda Korset.
 
Lägret utvecklades i några dagar till en liten stad och invånarna ansvarade till största delen själva för verksamheten. Flyktingarna grundade även en egen orkester till vilken de själva  tillverkade instrument.
 

Vänfamiljer och fördomar

De första vänfamiljerna bekantade chilener med det nya språket och den nya kulturen på 1970-talet. Enligt Johanna Matikainen, Röda Korsets utvecklingschef för invandrarprogram, var det redan från första början klart att organisationen stöder flyktingar.
 
- Det är viktigt att nykomlingar får kontakt med lokalbefolkningen och landets kultur. Tillsammans har man då druckit kaffe, deltagit i olika hobbyn och evenemang precis som man gör idag.  
 
Nykomlingarna har även alltid väckt rädsla och motstånd. Ryska flyktingar från Kronstadt ansågs antingen opålitliga eller för arroganta. Mottagningen av flyktingar från Chile motsatte man sig  eftersom man trodde att flyktingarna var kommunister och terrorister.
 
- Frivilligarbete har för många betytt ett ställningstagande för flyktingar. Även små gärningar har betydelse. Jag minns varmt hur Tammerforsare hälsade flyktingar från Vietnam välkomna till grannskapet på 1980-talet. Lokala människor kom ut på gatorna för att hälsa och presentera sig trots att det inte fanns något gemensamt språk, berättar Matikainen.
 
Text: Kiia Etelävuori