Hotande matbrist i östra Afrika

Arie Kievit / IFRC
Fotograf: Arie Kievit / IFRC

Över 20 miljoner människor har svårigheter med att få tillräckligt att äta i östra Afrika.

Ge ett bidrag
  • På nätet
  • Till katastroffondens konto FI062219 1800 0680 00. Mottagare: Röda Korset. Referens: 5209 
 
Läget är värst i Somalia och Sydsudan eftersom de långvariga konflikterna försvårar matbristen ytterligare.
 
Torkan som förorsakades av väderfenomenet El Niño försvårar livet även i flera andra länder i Afrika samt i Jemen.
 
Finlands Röda Kors hjälp har fokuserats till Somalia, Sydsudan, Etiopien och Kenya.
 

Läget blir värre i Somalia

Somalia hör till de fattigaste och mest osäkra länderna i världen. Landets humanitära situation har försvagats snabbt. Över 6,2 miljoner människor – hälften av landets befolkning – är i behov av humanitär hjälp.
 
På grund av torkan har flera familjer förlorat sin boskap och skörd. De har varit tvungna att fly inom landet. På grund av konflikten befinner sig flera utom räckhåll för hjälp.
 
Till och med 5,5 miljoner människor hotas av smittsamma sjukdomar. Över hälften av dem är kvinnor och barn.
 
Finlands Röda Kors hjälp i Somalia fokuseras på hälsoarbete. Vi fungerar i hela landet tillsammans med Somaliska Röda Halvmånen och Internationella Röda Korset.
 
Vi stöder i synnerhet kvinnors och barns hälsovård genom Somaliska Röda Halvmånes hälsokliniker. Vi vårdar undernärda barn och ger dem vaccinationer. En del kliniker är mobila och via dessa kliniker når man även landets inre flyktingar.
 
Dessutom stöder vi familjer med penningbidrag som betalas ut via mobiltelefoner så att familjerna kan handla mat.
 
I mars 2017 börjar vi även förbättra försörjningen för 1400 hushåll som drabbas av torka i Somaliland. Vi erbjuder både tekniskt sakkunnande och ekonomiskt stöd ur katastroffonden.
 
Finlands Röda Kors verksamhet  i Somalia stöds av utrikesministeriet, EU och katastroffonden.
 

Enormt behov av hjälp i Sydsudan

För tillfället kan den största delen av den sydsudanska befolkningen knappt fylla sina dagliga basbehov. På många håll drabbas man av akut undernäring.
 
Kombinationen av konflikten och torkan har tvingats människor att lämna sina hem och fly inom Sydsudan samt utanför landets gränser. För tillfället befinner sig uppemot 800 000 sydsudanska flyktingar i Uganda.
 
Internationella Röda Korset kan hjälpa i områden dit övriga aktörer inte har något tillträde. Till exempel delade man ut mat i februari till 60 000 människor i området Leeri som drabbats svårt av torkan.
 
Förutom mathjälp, rent vatten och hälsovårdstjänster sprider Röda Korset information om rättsreglerna för krig samt förenar familjer och besöker fängelser.
 
Vi stöder Internationella Röda Korsets arbete i Sydsudan såväl ekonomiskt som i form av materiell hjälp samt med  biståndsarbetare.
 
Förutom nödhjälp förbättrar Finlands Röda Kors människors hälsa  långvarigt. Vi stöder Sydsudanska Röda Korset även i vatten- sanitet och hälsoarbete.