Hjälparkursen ger färdigheter för första hjälpen

Jussi Vierimaa / Finlands Röda Kors
Jussi Vierimaa / Finlands Röda Kors
Jussi Vierimaa / Finlands Röda Kors

Vet du hur manbör handla om någon är medvetslös? Eller när det är dags att larma nödcentralen? Om du inte är helt säker kan du lära dig detta och en hel del annat på hjälparkursen.

Den en timmes långa hjälparkursen är Finlands Röda Kors nya utbildning, en gåva till det 100-åriga Finland. Syftet är att utbilda  Finland till det mest kunniga landet inom första hjälpen.  På snabbkursen lär man sig grunderna som ger mod att agera vid en nödsituation.

– Redan att känna till grunderna i första hjälpen ökar medborgarnas trygghetskänsla. Kanske vill människor också delta i en längre första hjälpen -kurs efter att ha gått hjälparkursen, säger Minna Rautanen, programchef för första hjälpen och hälsovård i Röda Korsets Egentliga Finlands distrikt.

Till hjälparkursen är det låg tröskel och kursen är kostnadsfri för deltagarna. Vi hoppas att budskapet om utbildningen  sprids omfattande senast under Rödakorsveckan 8.–.14.5.

Det lönar sig att repetera

Susanne Rytkölä och Essi Järviö fick höra om hjälparkursen via Järviös arbetsplats.

– Vi studerar till lärare, och första hjälpen –kunskaperna kan vara till nytta när man arbetar med barn, säger kvinnorna.

Juha Mörönen tog sina döttrar Wolferiina och Myrmidia till kursen. Genom arbete och hobbyn har hela familjen första hjälpen –kunskaper men enligt Mörönen lönar det sig att repetera.

– Det lönar sig att repetera kunskaperna en gång om året.

Pappa Mörönen har stött på olika slags första hjälpen –situationer, till exempel benbrott. Flickorna har först lärt sig första hjälpen i scouterna, och de har  redan behövt sina kunskaper.

Elina Teerijoki

– I scouterna skadade min kompis vristen och jag hjälpte henne, berättar Myrmidia.

Det viktigaste är andningen

På hjälparkursen lär man sig första hjälpen på en medvetslös person, hur man stoppar en kraftig blödning, tar bort främmande föremål från luftvägarna och förhindrar hypotermi. Utbildare Kirsi Koivuaho berättar om grunderna och visar med hjälp av en assistent hur man bör agera.

– Det viktigaste i alla situationer är att säkra andningen, betonar Koivuaho.

Efter inledningen delar Koivuaho deltagarna i mindre grupper för att öva de rätta metoderna. Scoutgruppen Reimarit från Merimasku skrattar först men sen läggs telefonerna borta och man övar hur man lägger en person som har kollapsat i stabilt sidoläge.

Även en större person går att vända genom att dra i kläderna. Men hur vet man om den medvetslösa andas?  

– Det är lätt att kontrollera andningen genom att känna luftströmmen mot kinden, berättar Koivuaho.

Man bör ringa nödcentralen om den medvetslösa inte vaknar upp genom att bli omruskad.

En halsduk kan användas som förband

När en nödsituation är framme är det viktigt att agera snabbt. Den rätta utrustningen finns inte ofta till hands men man kan vid behov göra ett tryckförband till ett sår av en sten eller en halsduk.

En värmefilt med silver yta skyddar kroppen från köldskador. Risk för köldskador finns till exempel om någon går vilse. Utav lakanen formar man ett skydd runt kropp och huvud.

I kvävningsfall är det alltid bråttom. Om hårda dunkar mellan skulderbladen inte hjälper och det främmande föremål som har fastnat inte lossnar behöver man Heimlichs manöver. Man får aldrig utföra den utan orsak men på hjälparkursen lär man sig hur man hittar det rätta stället.

En timme går snabbt när man lär sig nya saker. Järviö och Rytkönen anser att kursen gav dem självförtroende och nya kunskaper.

– Nu vet man åtminstone hur man skapar fria luftvägar och stoppar en blödning. Man kan väl föreställa sig att det här kommer till nytta någon gång, säger kvinnorna.