Frivilliga vänner spred glädje redan på 1950-talet

Finlands Röda Kors
Finlands Röda Kors

Seniorers otillräckliga omständigheter sparkade igång Röda Korsets vänverksamhet år 1953. De första vänkurserna ordnades för volontärer som spred glädje åt långvårdspatienter på sjukhus.

Lievitä yksinäisyyttä
Den kraftiga avfolkningen på landsbygden när folk flyttade till städerna för att jobba började försvaga familjebanden från och med 1950-talet. Levnadsstandarden ökade men skyddade inte människor från ensamhet.
 
Samtidigt behövdes inte längre Röda Korset för krigshjälp i Finland. Uppmärksamheten riktades alltmer mot de sociala problemen.
 
Till en början var det främst äldre i glesbygderna som uppmärksammades. Den viktigaste målsättningen blev att hjälpa den äldre befolkningen att kunna fortsätta bo hemma så länge som möjligt. Därför betonades framför allt hemhjälpen, och 1954 hade Röda Korset redan 470 hembesökare. 
 

Ensamhet försvårar tillfrisknandet

De första officiella vänkurserna ordnades 1959 för de frivilliga som besökte patienter i långvård. Frivilligvännerna erbjöd sällskap åt patienter i alla åldrar och hjälpte dem att sköta praktiska ärenden såsom att skriva brev eller att handla. 
 
Modellen kom från Röda Korset i Mellan-Europa och Norge där man inlett vänverksamhet för patienter efter andra världskriget. Målsättningen hade då varit att hjälpa sjuka och sårade amerikanska soldater som befann sig långt hemifrån och ifrån sina nära. 
 
Man märkte att soldater som hade sin familj med sig eller vänner nära återhämtade sig snabbare. För de andra räckte inte viljan att bli frisk till. Därför började anhöriga på plats att besöka också dem som inte hade egna anhöriga omkring sig.
 

Många barnpatienter fick en vän i unga volontärer

På sjukhusen väckte idén först skepsis. 
 
"Över vår tröskel ska minsann inga främmande fruntimmer komma och lägga sig i vår verksamhet. De förstår ju ingenting om sjukhusarbete", minns Gertrud Wichmann i en Röda Kors-tidning 1989 att en överskötare en gång sagt. Wichmann förde in vänverksamheten på sjukhus tillsammans med Toini Meurman. 
 
Gradvis öppnade sig dörren för vännerna när man lovade att de skulle bli ordentligt insatta i verksamheten. År 1962 hade verksamheten spridit sig till 12 orter och det fanns över 300 utbildade vänner. 
 
Bland de frivilliga rönte verksamheten stort intresse. Särskilt många unga ansökte om att få bli vän till en barnpatient. 17-åriga volontären Eeva Harjunen från Helsingfors berättar 1960 i Röda Korsets tidning om frivilligarbetet vid internatet för barn med talfel, vilket organisationen grundat:
 
Vi är några flickor från vår krets som gör utflykter med internatets barn och som leker med dem. Genom det här arbetet känner jag att jag verkligen förverkligar Röda Korsets målsättning: att hjälpa där hjälpen behövs. Dessutom har det varit otroligt roligt i de här barnens sällskap."
 
Under åren har vänverksamheten breddats och blivit alltmer mångformig. Nuförtiden finns det redan ca 8 200 frivilliga vänner och vem som helst som behöver en vän kan få en: seniorer, unga, närståendevårdare och invandrare.
 
Text: Kiia Etelävuori
 
Berätta din historia för oss:
Finlands Röda Kors firar sitt 140-årsjubileum 2017. Under året berättare vi om organisationens arbete under vändpunkter i Finlands historia.
Hurdana minnen har du av Finlands Röda Kors? Har du fått hjälp av Röda Korset eller deltagit som volontär? Vill du dela med dig av någon annan berättelse ur vår historia?
Skicka din berättelse till oss på adressen info@punainenristi.fi. En del av berättelserna publiceras i Röda Korsets kommunikationskanaler. Du kan också skicka bilder.
Berätta i ditt meddelande om du vill att din berättelse publiceras med eller utan namn.