Penningbidrag hjälper Kadzo Hares familj mitt i torkan

Jouko Ala-Outinen
Kadzo Hare deltog i Röda Korsets hälsoutbildning med sitt yngsta barn som är 2-år.
Fotograf: Jouko Ala-Outinen

Finlands Röda Kors delar ut penningbidrag och förbättrar familjers hälsokunskaper i området Ganze i Kenya, som drabbats av torkan.

Hjälp till Kenya:
  • Med hjälp av penningbidrag erbjuder Röda Korset nödhjälp i området Ganze i Kenya. Hittills har penningbidragen hjälpt cirka tusen familjer att klara sig över det värsta.
  • Familjerna får fyra bidrag per månad vars storlek är 6000 kenyanska shilling (cirka 60 euro). Man har uppskattat att beloppet räcker för en månads baslivsmedel för en familj med sex medlemmar.
  • Bidragen beviljas från oktober 2016 till mars 2017.
  • Finlands Röda Kors nödhjälp i Kenya finansieras av Finlands utrikesministerium och finländska bidragsgivare. Du kan ge ett bidrag till katastroffonden här
Kadzo Hare, 35, lyssnar noga på när närings- och hälsoutbildare Amos Maitha påminner henne och de andra gruppdeltagarna om betydelsen av vardagshygien.
 
Gruppen har redan fått information om näring, och därefter diskuteras förvaring av olika matvaror samt familjernas måltidsplanering.
 
Kadzo Hare skiljde sig nyligen och är nu en ensamstående mamma med fem barn. Familjen flyttade till Hares hemby Mgambon. I hushållet som består av tiomedlemmar, bor även Hares mamma och tre syskon.
 
Familjens situation är särskilt svår eftersom det redan två år i rad har regnat för lite eller inte alls.  Hares hembygd i området Ganze i provinsen Kilifi på Kenyas kust drabbas särskilt svårt av torkan.
 
För tillfället är området drabbat av den värsta torkan i sin historia. Det har blivit omöjligt att odla och för djur att beta.
 

Utbildning, mat och hälsa

- Vi har nyligen fått vårt senaste bidrag. Med hjälp av bidraget kunde jag skaffa majs, vetemjöl, matolja och bönor för vår familj. Vatten hämtar vi från en bassäng där man samlar vatten. Den ligger på tre kilometers avstånd, berättar Hare.
 
Desperationen som torkan och det minskande matförrådet förorsakade har förvandlats till hopp och begynnande tro på en bättre framtid.  Röda Korsets penningbidrag har till en stor del hjälpt familjen. 
 
- Jag hoppas kunna samla en besparingsgrund från bidraget. Jag vill skaffa mig en get för att kunna förbättra vår familjs matsäkerhet, säger Hare.
 
Förutom penningbidraget utvecklar Röda Korset lokalbefolkningens förmåga att förbereda sig för kommande kriser. Det viktiga är att utöka människornas kunskaper om näring och hygien.
 
Med tanke på Röda Korset har Hare endast ett önskemål: att arbetet skulle fortsätta. Önskan är lätt att förstå eftersom uppskattningarna visar att  torkan inte kommer att minska under det kommande halvåret.
 
Det har uppskattats att till och med 2,5 miljoner människor i Kenya drabbas av torkan fram till slutet av mars.
 

Vad är penningbidrag

Penningbidragen är effektiva eftersom de möjliggör att man snabbt kan hjälpa människor. Mobilpengarna överförs alltid till den hjälpbehövandes SIM-kort vilket förminskar användning av mellanhänder. Samtidigt försäkras att hjälpen når fram.
 
I jämförelse med mat – och varuhjälp är ett penningbidrag en kostnadseffektiv hjälpform eftersom de dyra transport- och förvaringskostnaderna uteblir.
 
Dessutom ökar ett penningbidrag den hjälpbehövandes möjlighet att välja, samt stärker självkänslan när människan själv mitt i krisen har ansvar och frihet över anskaffningar.
 
Med hjälp av bidraget kan var och en skaffa precis den mat och de nödvändigheter som man behöver mest för tillfället. Med hjälp av penningbidraget skaffar man produkterna från de lokala aktörerna vilket förbättrar den lokala ekonomin.
 
Text: Tuuli Laitila, Finlands Röda Kors biståndsarbetare i Kenya.