Finlands Röda Kors hjälper filippiner att återhämta sig från tyfonen

Mollie Godinez
Filippinerna drabbades av stormens förödelse. Röda Korset finns på plats.
Fotograf: Mollie Godinez

75 000 euro från Finlands Röda Kors katastroffond riktas som nödhjälp och för återuppbyggnadsarbete.

Vill du hjälpa?
  • Ditt bidrag hjälper offer för krig och naturkatastrofer runt om i världen samt offer för plötsliga olyckor i Finland.
  • Ge ett bidrag till katastroffonden
 
Tropiska tyfonen Nock-ten slog mot Filippinerna under julnatten 2016. Stormen sträckte sig över öriket och påverkade 2,6 miljoner människor.
 
Stormen förorsakade den största förödelsen  i landets fattigaste och mest isolerade delar. Nästan en halv miljon människor evakuerades, 340 000 hus skadades och många jordbrukare förlorade sin skörd och sitt levebröd.
 
I Filippinerna har man varit tvungen att vänja sig vid de förödande tyfonerna. När supertyfonen Hayan härjade i landet år 2013 försvann eller omkom cirka 6000 människor.
 
Filippinerna är en stat som  består av över 7000 öar och över hundra miljoner människor. 30 procent av Filippinernas befolkning lever under fattigdomsgränsen. Cirka 20 stora tropiska stormar slår årligen mot landet.
 
– Stormarna påverkar mest på livet för de allra fattigaste människorna. I några provinser har lokala först nyligen börjat återhämta sig från den senaste stormen och sen inträffade Nock-ten, berättar Juan Reyes, Finlands Röda Kors biståndsarbetare i Filippinerna.
 
Med hjälp av finländska biståndsgivare hjälper Röda Korset filippinerna genom att erbjuda nödhjälp så som rent vatten, mat, skydd och hälsovård. Även psykosocialt stöd erbjuds, särskilt till barnen i familjer som har varit tvungna att  fly sina hem.
 
Stormen förstörde cirka 340 000 hus och 91 000 hus är nu obeboeliga. Dessutom drabbades hälsovårdscenter och skolor av stormen. Manilla- kokos- och risodlingar förstördes för flera mindre jordbrukare.
 
Röda Korset stöder lokala människor  att återuppbygga sina liv genom att bland annat erbjuda material och penningbidrag.
 
Förutom nödhjälpen utför Röda Korset långsiktigt arbete i Filippinerna för att kunna förbereda lokalbefolkningen bättre för kommande naturkatastrofer.
 
– Även efter den här stormen var Filippinska Röda Korset de första på plats för att hjälpa. Ingen annan aktör har en motsvarande färdighet att mobilisera frivilliga. Tack vare finländska bidragsgivare kan vi vara på plats i Filippinerna och utveckla Röda Korsets förmåga att agera, påminner Juan Reyes. 
 
– Tack vare enskilda bidragsgivare kan vi snabbt och smidigt rikta hjälp också till de människor som syns en gång i den internationella median, för att sen glömmas bort.  Vårt arbete styrs endast utav behovet av hjälp, framhäver Reyes.