Finlands Röda Kors grundades för att hjälpa soldater i turkiska kriget

Röda Korsets ideologi om att opartiskt vårda soldater rotades i Finland för 140 år sedan. I Finlands autonoma storfurstendöme grundades en förening för att hjälpa ”sjuka och sårade”.

Dela med dig av din berättelse!

Finlands Röda Kors firar 140-års jubileum år 2017. Under året berättar vi om organisationens arbete under vändpunkterna i Finlands historia. Tidigare publicerade artiklar.

Hurdana minnen har du från Finlands Röda Kors? Har du fått hjälp av Röda Korset eller varit verksam som frivillig? Vill du dela någon annan berättelse av vår historia med oss?

Skicka in din berättelse till adressen info@punainenristi.fi. Vi publicerar en del av berättelserna i Röda Korsets kommunikationskanaler. Du kan även skicka bilder.

Berätta i ditt meddelande om du vill att din berättelse publiceras med ditt namn eller anonymt.

Den sjunde maj 1877 väckte två tävlande annonser från Röda Korset undran i Helsingfors Dagblad.

Den underavdelning som hade grundats i Finland av Ryska Röda Korsets vädjade till finländarna att delta i föreningens verksamhet och samla in medel för att hjälpa de som skadades i turkiska kriget.

I den andra annonsen bjöd man in stadsborna att samma kväll  grunda en egen nationell rödakorsförening i Finland.

En månad tidigare hade Ryssland och Turkiet hamnat i krig. Eftersom Finland var en del av det ryska furstendömet var det sannolikt att också finländska soldater skulle skickas till Kaukasus för att kriga som en del av den ryska armén.

Ryska Röda Korset ville hjälpa skadade soldater och bad finländarna med i biståndsoperationen. I Finland befarade man dock att biståndsarbetet skulle rikta sig endast till att stöda Ryska arméns egna mediciniska vård. Man ansåg att det var ett bättre alternativ att grunda en egen förening, Finlands Röda Kors.

Det konstituerande möte den sjunde maj var en succé. En egen nationell förening inrättades, och dess huvudsakliga uppgift var att hjälpa sjuka och sårade soldater. Finlands Röda Kors var en del av det ryska Röda Korset under kriget och samarbetade med dem. I konstituerande mötet framhävdes att föreningen ändå är självständig och att en viktig uppgift är att hjälpa i hemlandet.

Redan då var strukturen speciell i och med  organisationens princip att det bara  kan  finnas en rödakorsförening i varje land.

Den första biståndsoperationen var ett fältsjukhus till fronten

I den nya föreningen agerade man snabbt. En insamling för att skicka ett fältsjukhus till turkiska kriget inleddes omedelbart.

En ambulans med 50 platser, dvs. ett fältsjukhus, kunde man utrusta två månader efter föreningens grundande. Sjukhusets utrustning möjliggjorde även ganska krävande kirurgiska operationer och vård för tillfriskande.

Sjutton finländska arbetare och  sjukhuset skickades med tåg till fronten den nionde juli 1877. Sjukhuset placerades i Erevan i närheten av fronten vid bergen Ararat. Sjukhuset fick dock inte så många patienter  som förväntat. Inom cirka fem verksamhetsmånader vårdades ungefär 160 patienter på sjukhuset. Antalet var en stor besvikelse för personalen.

Mer lyckade berättelser stod ändå framför under de kommande åren.

Text: Kiia Etelävuori