I takt med sång och musik byggs översvämningsvallar i Nordkorea

Benjamin Suomela
Benjamin Suomela
Benjamin Suomela

I provinsen Södra Hamgyong i Hamjun pågår talko för att förhindra översvämningar. Projektet finansieras av Generaldirektoratet för humanitärt bistånd och civilskydd (Echo).

Området drabbas så gott som årligen av översvämningar och med översvämningsvallar tvärs över floden försöker man minska  översvämningsvattnet samt rikta vattenströmmen till mindre floder.
I  älven Yo Vi Chons flodbädd bygger hundratals människor upp en översvämningsvall sten för sten.

En ungdomskör med frivilliga från Nordkoreas Röda Kors frivilliga sjunger och spelar för att hålla stämningen på topp. Riskzonen är två kilometer  lång och cirka en halv kilometer bred.

– Om det svämmar över här drabbas även  grannbyarna. Till och med 5 500 hektar fält kan bli under  vatten, och i omedelbar fara finns 600 hus och över 1000 hushåll, berättar Ri Song Chol, ordförande för bygemenskapens programkommitté.

Översvämningsvall byggs upp för hand

Arbetet för att förhindra  översvämningar är grundläggande i Nordkorea. Cirka tusen människor arbetar i en månad för att kunna färdigställa vallarna.

Stenarna transporteras med lastbilar men annars är det handarbete som gäller. På en solig lördag går hundratals människor runt vid älvens flodbädd. Arbetskraften och stenarna får man från invånarna, cement och transport finansieras av projektet mot översvämningar.

Jin Yong Chol leder frivilliga inom Nordkoreanska Röda Korset.

Vi har delat in oss i grupper: en del bär stenar och andra bygger upp översvämningsvallen. Förutom vår by är det här till nytta även för byarna och landsgårdarna som ligger längre ner.
 

Jin Yong Chol arbetar som biträdande chef för en kollektiv bondgård.

– Jag är frivillig inom Röda Korset och min uppgift är att ta hand om välmåendet i min egen by. Jag kartlägger olika risker, och sedan försöker vi  hitta lösningar till dem. Till mitt arbete hör också spridning av information gällande hygien och första hjälpen. Jag är väldigt stolt över arbetet och försöker sprida information till alla i min omgivning, fortsätter Jin Yong Chol.

Hälsoinformation delas även via sång och drama framfört av unga frivilliga. Denna gång får talkofolket njuta av det medan de arbetar.

Text: Hilkka Hyrkkö