Hjälp ur katastroffonden till människor som drabbades av tyfonen Haima

Mirva Helenius / IFRC
Mirva Helenius / IFRC

Finlands Röda Kors riktar 50 000 euro ur sin katastroffond som nödhjälp till offer av tyfonen Haima i Filippinerna. Tyfonen som härjade den 19 oktober i landets norra delar har påverkat över 1,2 miljoner människors liv.

Så kan du hjälpa
  • Till Nordeas konto FI06 2219 1800 0680 00, referens: 5319
  • Ring numret 0600-122 20 (20,28 € + lna/mta)
  • Online

Det är ännu oklart hur stor förödelse tyfonen Haima lämnade efter sig.  Fortfarande inkvarteras 4 000 människor på evakueringscenter och cirka 27 000 människor i övriga tillfälliga inkvarteringar på Filippinernas huvudö i mellersta och norra Luzon.

Det råder brist på såväl mat och vatten som hygienartiklar. De människor som har förlorat sina hem behöver rent vatten och skydd.

Man bör snabbt bygga upp nya vatten- och sanitetssystem för att ersätta de som förstördes i tyfonen. Människor som drabbas av tyfonen behöver såväl psykiskt stöd som hjälp med att leta efter sina försvunna familjemedlemmar.

Filippinerna måste årligen stå ut med många stormar. Haima var en av de värsta stormarna i år.

Över 90 000 bostäder har blivit förstörda, antingen delvis eller helt, och den största delen av den nyss mognade ris- och majsskörden är förstörd på grund av översvämningar och vind som stormen förorsakade. 14 människor omkom.

Bra förberedelse minskade skadorna

Filippinska Röda Korset och Internationella Röda Korset har haft en central betydelse när man har uppskattat skadorna.

Tack vare bra förberedelse kunde skadorna minskas. Myndigheterna evakuerade 72 000 människor innan stormen vilket ledde till att antalet dödsoffer förblev relativt lågt.

Filippinska Röda Korsets välutbildade personal med sina frivilliga har hittills hjälpt åtminstone över 12 000 människor genom att delta i efterspaningar, dela ut mat och biståndsartiklar, erbjuda första hjälpen och psykiskt stöd.

Den 22 oktober publicerade Internationella Röda Korset en nödhjälpsbegäran för att hjälpa 20 000 människor. Förutom nödhjälp stöder man återuppbyggnadsarbetet med bidraget och förbättrar människors livsförhållanden.