Somalia testar hjälparbetes principer

Tatu Blomqvist / Finlands Röda Kors
Somaliska Röda Halvmånen är den enda institutionen som finns kvar av det Somalia som sönderföll år 1991. Yusuf Hassan Mohamed är organisationens nya ordförande.
Fotograf: Tatu Blomqvist / Finlands Röda Kors

I Somalia finns bara ett sjukhus som inte har rånats sedan statens sönderfall år 1991.

 
  • FRK har under åren 2013-2016 stött biståndsprogrammet i mellersta och södra Somalia med 7,25 miljoner euro.
  • Samtidigt har man stött IFRC: s hälsobaserade program med 1,12 miljoner euro.
  • Under åren 2013-2016 har man gett 1,4 miljoner euro till nödhjälp.
  • Som bäst pågår en operation kring torka i samarbete med Somaliska Röda Halvmånen och Tyska Röda Korset
Krigssjukhuset i Keysaney ligger ett par kilometer utanför landets förra huvudstad Mogadishu. Sjukhuset styrs av Somaliska Röda Halvmånen och Internationella Rödakorskommittén (ICRC).
 
Under de gångna decennierna har sjukhuset och dess omgivning haft flera ”ägare”.
 
Ägarskapet har gått runt från olika krigsherrar i den islamistiska Al-Shabaab till fredsbevarare av den Afrikanska Unionen. Ibland har etiopier som stöder den tillfälliga regeringen styrt över området och ibland den tillfälliga regeringens egna grupper. 
 
På sjukhuset har man alltså varit tvungen att diskutera med flera olika aktörer. För att kunna hjälpa medborgarna måste man kunna komma överens med alla. 
 
- I Europa, till exempel i Finland, säger man att Röda Korset hjälper landets regering vid behov, i synnerhet om undantagsförhållanden gäller. I Somalia finns det inte någon nationell regering som man kunde bistå. I stället för regeringen samarbetar vi med olika förvaltningar, berättar Yusuf Hassan Mohamed, ordförande för Somaliska Röda Halvmånen.
 
- Förvaltningarna ser annorlunda ut i olika delar av landet men trots det finns det i alla områden människor som behöver humanitärt bistånd. Vi fokuserar på att vi kan hjälpa. Grunden är våra principer som har visat sig vara fungerande även  i praktiken. Röda Korsets och Röda Halvmånes principer, exempelvis  neutralitet och självständighet, sätts på prov i sådana områden som Somalias förra huvudstad Mogadishu.
 
Yusuf Hassan Mohamed vet vad han talar om. Han har redan länge varit verksam i Keysaney-sjukhusets ledning samt  i Röda Halvmånen.
 

Organisationens mål är att vara ”normal”

Som ordförande för de nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna  är Yusuf något av ett undantag. Vanligtvis står en högt meriterad person med bred arbetserfarenhet från samhället i organisationens ledande position.
 
Yusuf har  framskridit till sin position från gräsrotsnivån. I december 1989 blev han en frivillig inom första hjälpen i Somaliska Röda Halvmånen och framskred snabbt till en ledande position i avdelningen, och slutligen till organisationens ledning.
 
Yusuf har satt fart på hjulen i början av sin ordförandeperiod. Somaliska Röda Halvmånens syfte är att ”bli normal”.
 
I stället för att enbart reagera på katastrofer är målsättningen att  man en dag kan vara ekonomiskt självförsörjande. Organisationen förbereder en medelanskaffningsplan och har inlett diskussionerna med somaliska företag.
 
- En sak är självklar: Att lita sig mot principerna är slutligen det enda sättet att utföra rödakors- och rödahalvmånerörelsens humanitära arbete såväl när läget är som allra svårast men även  i vardagliga situationer, säger Yusuf Hassan.
 

Stöd från Finland

Finlands Röda Kors stöder sin systerorganisation Somaliska Röda Halvmånen genom utvecklingsbistånd och humanitär nödhjälp. Arbetet stöds av utrikesministeriet, EU och Finlands Röda Kors katastroffond. Hjälpen kanaliseras i huvudsak via Internationella Rödakorsfederationen (IFRC) och internationella kommittén.
 
År 2016 förverkligar Finlands Röda Kors dessutom en operation gällande torka i samarbete med Somaliska Röda Halvmånen och Tyska Röda Korset. Operationen har EU-finansiering.
 
Yusuf Mohamed är tacksam över finländarnas stöd till de nödställda. Ett speciellt erkännande ger han till Finlands Röda Kors långsiktighet. Somaliska Röda Halvmånens ordförande besökte Finland förra veckan som Finlands Röda Kors gäst.
 
Yusuf fick sin första kontakt med Finlands Röda Kors år 1990 när 20 unga frivilliga inom Finlands Röda Kors besökte ett läger cirka hundra kilometer från Mogadishu i Somalia. Den unga Yusuf  stod som värd för de finländska besökarna.