Finlands Röda Kors inleder insamling för krigets offer i Irak och Syrien

Pawel Krzysiek
Säkerhetsgarantier måste finnas för att stödet kan levereras till belägrade områden i Syrien.
Fotograf: Pawel Krzysiek

Upp till en miljon människor kan tvingas fly undan striderna i Mosul i Irak. Flyktingarna behöver vatten, skydd och mat. I Aleppo i Syrien är minst 250 000 människor under belägring.

Man kan stöda Röda Korsets insamling genom att ge ett bidrag till katastroffonden
  • Till Nordeas konto FI06 2219 1800 0680 00, referens: 5319
  • Skicka textmeddelandet SPR till nummer 16499 (15 €/SMS)
  • Ring numret 0600-122 20 (20,28 € + lna/mta)
  • Online

I synnerhet i östra Aleppo är behovet av hjälp katastrofalt och det råder brist på allt.

På grund av att situationen är så allvarlig samlar Röda Korset in pengar till katastroffonden för att kunna hjälpa de civila i Mosul och Aleppo.

Irakiska arméns offensiv mot miljonstaden Mosul kan leda till en kraftig ökning i antalet interna flyktingar i landet. Sedan tidigare finns det mer än tre miljoner interna flyktingar i Irak och landets hälsovård och övrig statlig service håller på att raseras helt.

Irak har länge lidit av en allvarlig humanitär kris och behöver nu hjälp för flyktingarna från Mosul, för dem som blir kvar i staden samt dem som eventuellt återvänder till staden när slaget är över.

– Finlands Röda Kors har kontinuerligt samlat in medel för sitt biståndsarbete i Syrien och Irak, men nu har behovet av humanitärt bistånd ökat enormt. För att kunna hjälpa effektivt har vi beslutat att inleda en insamling, säger Röda Korsets medelanskaffningschef John Ekelund.

I Irak har Internationella rödakorskommittén ICRC förberett sig på offensiven genom att bygga läger och lagra mat, läkemedel och biståndsmateriel för cirka 200 000 människor. Finlands Röda Kors har levererat bistånd till landet tillsammans med internationella Röda Korset. Till Irak har FRK bland annat skickat närmare 6 000 köksförpackningar och 12 000 vattenkanistrar.

Bistånd måste nå Aleppo hela tiden och utan hinder

I Syrien lever 4,5 miljoner människor i områden som är utsatta för belägring eller som är svåra att nå. Av dem finns 250 000 i belägrade Aleppo. I synnerhet i stadens östra del är situationen ohållbar trots det humanitära eldupphör som Ryssland har utlyst. För att kunna hjälpa människorna i staden måste biståndskonvojer utan avbrott ha tillgång till de hjälpbehövande.

- Syriska Röda Halvmånen kan hjälpa alltid när säkerhetsgarantier har getts. Biståndsarbetare delar varje månad ut mat och biståndsmateriel till 4,5 miljoner syrier och har i år organiserat 300 biståndskonvojer till svårtillgängliga områden, berättar Johanna Klinge, Röda Korsets rådgivare för Mellanöstern.