Biståndsarbetare till Haiti

Jethro J. Sérémé / American Red Cross / IFRC
IFRC

Man har börjat inse omfattningen av förödelsen efter orkanen Matthew i Haiti. Finlands Röda Kors skickar experter inom ICT och kommunikation till biståndsuppdrag till landet.

Så kan du hjälpa offer för orkanen i Haiti

Snabb nödhjälp möjliggör b.l.a. tack vare bidrag som kommit in under Hungerdagen.

Enligt myndigheterna har 336 människor omkommit, och upp till 1,4 miljoner människor har mist sina hem och är utan hjälp.
 
Det största behovet i Haiti gäller tillfälliga skydd, rent vatten och hygienartiklar. Även en koleraepidemi har spridit sig på grund av att rent vatten blandats med avfallsvatten.
 
Koleran förekommer ofta i samband med naturkatastrofer.
 

Utan fungerande infrastruktur är det svårt att utföra biståndsarbete

Förutom hus har även broar rasat ihop, och svåra trafikstockningar förekommer. Data- och telefonförbindelserna i de värst drabbade områdena på östatens norra och södra delar har brutits.
 
Internationella Röda Korset skickar ett logistikteam på plats för att ta hand om biståndsartiklarnas leverans och anskaffning. Dessutom skickas vattenexperter för att säkra tillgången till rent vatten samt ICT-sakkunniga för att återställa dataförbindelserna.
 
Finlands Röda Kors har skickat en ICT-expert på plats och senare skickas även en kommunikationsexpert för en månad. Man är redo att skicka ytterligare personbistånd i takt med att behoven förtydligas.
 
Finlands Röda Kors har en personreserv på över 1600 utbildade biståndsarbetare, bland annat experter inom IT och logistik, vårdpersonal, provianterare och kommunikationsspecialister.
 
Biståndsarbetet utförs i samarbete med Haitiska Röda Korset, Internationella Röda Korset, Röda Halvmåneföreningen samt med lokala professionella.