Behovet av vatten och skydd är enormt i Nordkorea

Morten Hvaal
Fotograf: Morten Hvaal

Ett enormt behov av hjälp har uppstått i Nordkorea på grund av översvämningar. Minst 100 000 människor har evakuerats, 35 000 hus har förstörts och enbart i staden Hoeryong lever till och med 26 000 människor utan tillgång till rent vatten.

Så uppstod översvämningarna
  • I slutet av augusti regnade det kraftigt i Nordkorea, även 300ml under två dagar.
  • På grund av regnet började gränsälven mellan Kina och Nordkorea svämma över kraftigt.
  • Koreahalvön drabbades samtidigt av tyfonen Lionrock som rörde sig över Nordjapan. Detta förvärrade de svåra översvämningarna ytterligare.

Översvämningar, orsakade av skyfall, har påverkat 140 000 människors liv. Staden Hoeryong samt områdena Musa och Yonsa i provinsen Norra Hamgyo har drabbats värst. Översvämningarna har inträffat även i provinsen Ryanggang men informationen är ännu svag.

I områdena som drabbas av översvämningar råder det särskilt brist på dricksvatten och hygien. Människorna som har förlorat sina hem behöver nödinkvartering samt vintern som närmar sig ökar humanitärt behov ytterligare. Översvämningarna förstörde över 10 000 hektar säd eftersom man inte hann samla skörden före skyfallen.

Nordkoreanska Röda Korset är den första organisationen som har bistått människorna i översvämningsområdet.  Röda Korset har ur flera regionala lager delat ut sammanlagt 5000 familjepaket som innehåller bland annat köksutrustning, filtar, vattenkanistrar och hygienprodukter. Norra Hamgyongs distriktsbyrå skickade en beredskapsgrupp och över tusen frivilliga till räddning- och första hjälpen –uppdrag.

Nordkorea öppnade exceptionellt sina dörrar

Det händer inte ofta att Nordkoreas regering öppnar dörrar för internationellt bistånd trots att översvämningarna inträffar i landet årligen. Exempel på detta är att den sista nödappellen av Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) är från år 2011. Översvämningarna denna höst är ändå ett undantag och landets regering har gett möjlighet till internationellt hjälp.

Denna gång är följderna omfattande. Talrika diskussioner och koordinationsmöten har hållits. Nordkoreas uppskattningsteam med sin generalsekreterare befann sig i översvämningsområdet samtidigt med uppskattningsteamen av Röda Korsets internationella aktörer, berättar Toni Jokinen, planerare för internationellt bistånd. Han återvände förra veckan från Nordkorea.

Att samla ihop information från översvämningsområdet går långsamt.  Uppskattningsteamen kunde skickas snabbt till översvämningsområdena men på grund av skadade vägar var områdena väldigt svåra att nå.

Finlands Röda Kors har hjälpt landet länge

 

Finlands Röda Kors har stött humanitärt arbete i Nordkorea bland annat genom personbistånd ända sedan 1990-talet. Sedan år 2010 har man övergått till ett mer långvarigt utvecklingsarbete.
I år inledde Röda Korset i provinsen Södra Hamgyong ett beredskapsprojekt som finansieras av Generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära åtgärder ECHO.

Det var första gången under detta årtionde som ECHO beviljade finansiering till Nordkorea.  Echo-beredskapsprojektet syftar till att utveckla Nordkoreanska Röda Korsets beredskap. Dessutom är syftet att öka distriktens och gemenskapers egen färdighet att svara på lokala katastrofer men även förbättra gemenskapers förmåga att klara sig bland annat i torka och översvämningar samt lätta dess effekt på den lokala matproduktionen.