Upplev Blixtstarten och skaffa dig färdighet att klara dig i en nödsituation

Den riksomfattande Blixtstart 2016 –beredskapsövningen uppmanar var och en av oss att testa våra egna färdigheter i fiktiva störningssituationer. Under första veckan i oktober ordnar Röda Korset beredskapsövningar runt om i Finland i samarbete med lokala skolor och myndigheter.

Till störningssituationer hör till exempel översvämningar, långa elektricitetsavbrott eller läckor av farliga ämnen.

- Förra mars välte en långtradare som transporterade svavelsyra i närheten av ett flervåningshus i Lahtis. På myndigheternas begäran hjälpte Röda Korset med kort varsel med evakueringen av människorna. I Lahtis var det lyckligtvis endast nära ögat men händelsen visade att olyckans följder kan vara mindre ifall man har kunnat agera rätt, säger Petra Alijärvi, projektchef för Blixtstart-övningen.

Till Röda Korsets kärnverksamhet hör agerande som myndigheternas stöd samt förberedelse såväl för små som stora störningssituationer. Precis som i en verklig olycka kompletterar och stöder Röda Korset myndigheternas arbete även i Blixtstart-övningen.

Vetskapen om situationens behärskande ökar känslan av trygghet

Blixtstart-övningen är Röda Korsets respons på förändringen i människors känsla av trygghet. Utredningen om inre säkerhet, som Statsrådet publicerade i augusti, visar att trygghetskänslan har försämratsi Finland (http://www.intermin.fi/julkaisu/082016?docID=67644). Två tredjedelar av svararna upplever framtiden osäkrare än nuet, medan förra året ansåg bara drygt över hälften av svararna detta. Röda Korset vill erbjuda särskilt ungdomarna en möjlighet att öva sina egna kunskaper och sin egen tålighet i en undantagssituation.

- Vetskapen om egna färdigheter samt en delad upplevelse i gemenskapen ökar känslan av trygghet. För ungdomarna är det viktigt att veta och känna att i närheten finns aktiva aktörer som man i en störningssituation kan lita på, säger Alijärvi.

Blixtstart-beredskapsövningen förverkligas i samarbete med Trafikskyddet, Rädda barnen rf, undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen.

Vad skulle du ta med dig om du skulle vara tvungen att lämna ditt hem?

Blixtstarten utmanar var och en av oss att fundera över våra egna färdigheter. I sociala medier kan man delta i tävlingen genom att skicka på Instagram en bild på saken som du skulle ta med dig om du skulle vara tvungen att lämna ditt hem utan varning.

Bilderna läggs upp på Instagram med hashtags #Äkkilähtö2016 och #PunainenRisti. Tävlingstiden pågår fram till 7.10.2016. Deltagarna deltar i utlottningen av två Canon Powershot SX720 HS-kameror.

Läs mer om Blixtstart-beredskapsövningen https://rednet.punainenristi.fi/akkilahto2016