Finlands Röda Kors hjälper länder som lider av torka i södra Afrika

Emil Helotie / Finlands Röda Kors
När torkan tar grödan krävs uppfinningsrikedom. Röda Korset hjälper swaziländska hushåll som drabbats av torka att förbättra sin livsmedelsförsörjning med hjälp av nyckelhålsträdgårdar.
Fotograf: Emil Helotie / Finlands Röda Kors

Den långvariga torkan har förstört skördar i olika delar av södra Afrika. Enligt FN behöver 18 miljoner människor akut livsmedelsbistånd. FRK stöder livsmedelsförsörjning i Malawi, Swaziland och Zimbabwe.

Hjälp oss att hjälpa
  • Du kan hjälpa de afrikanska länder som drabbats av torkan genom att ge ett bidrag till Finlands Röda Kors katastroffond.
  • Du kan även ge bidraget genom en girering till katastroffondens konto  FI06 2219 1800 0680 00.  Mottagare: Röda Korset. Referens: 5209.

I Swaziland har torkan förstört hela skörden på vissa platser. En orsak till torkan i Swaziland och andra ställen i södra Afrika är det tilltagande fenomenet El Niño. FN:s livsmedelsprogram WFP har utlyst det högsta nödtillståndet i Lesotho, Madagaskar, Malawi, Moçambique, Zambia, Swaziland och Zimbabwe. 

Enbart i Swaziland behöver nästan 500 000 människor livsmedelsbistånd.

Finlands Röda Kors förutsåg den hotande livsmedelsbristen och inledde i början av året penningtillskotten i Swaziland tillsammans med det lokala Röda Korset och EU. Understödstagarna får sina understöd genom ett textmeddelande.

– Programmet har varit en succé. Enligt enkäten använder 91 procent av understödstagarna understödet till att köpa mat, berättar Finlands Röda Kors katastrofhjälpsrådgivare Jouko Ala-Outinen.

I Swaziland gör man förebyggande arbete för att förbättra katastrofberedskapen. I lokala samfund stöder man trädgårdsodling, utbildar om hållbar odling och delar ut snabbt växande frön.

80 000 euro till Zimbabwe för förbättring av livsmedelsförsörjningen

I Zimbabwe förstörde torkan redan den andra skörden i rad. På basis av nuläget bedömer man att cirka 4 miljoner människor behöver hjälp på grund av bristen på livsmedel i början av nästa år.

Livsmedelsförsörjningsoperationen som Röda Korset inledde i höstas delar ut penningtillskott till hushåll, utbildar odlare till mångsidigare odling samt förbättrar livsmedelsförsörjningen till exempel genom att förbättra vattenförsörjningen.

– I Zimbabwe har många inte råd till mat, även om den finns tillgänglig. Därför anser man att direkta penningtillskott till de mest utsatta är det effektivaste och också snabbaste sättet att hjälpa, säger Jouko Ala-Outinen.

Finlands Röda Kors har stött Zimbabwes Röda Kors genom sin katastroffond med 80 000 euro sedan förra hösten.

I Malawi har Finlands Röda Kors med utrikesministeriets stöd stött det lokala Röda Korset i förbättring av livsmedelsförsörjningen och katastrofberedskapen redan i flera år.

Hjälpbehovet pågår länge

Det tar en lång tid att återhämta sig från förluster som torkan har orsakat.

– Till exempel i Swaziland kommer det att vara brist på livsmedel åtminstone till nästa skörd, det vill säga mars nästa år. Såtiden är i oktober-november och skörden är färdig först i mars, påpekar Ala-Outinen.