Ett textmeddelande tar hjälpen till Swazilands torka

Emil Helotie
Emil Helotie
Emil Helotie

På olika håll i Swaziland har torkan förstört hela skörden. Ett penningbidrag hjälper människor att klara sig genom det värsta.

– Aldrig i hela mitt liv har jag sett ett likadant år! Förr har vi alltid kunnat skörda ens lite grönsaker men i år har ingenting växt, förundrar sig 77-åriga Ntombile Dlamini, och skakar knytnäven upp mot himmeln som har gett bara lite regn, om ens det.

Regnet har man fått vänta länge på i Swaziland och på övriga håll i södra Afrika. Ett skäl till torkan är ett förstärkt El Niño-väderfenomen. Förra året tog torkan uppemot hälften av skörden i Swaziland, i år på några håll i landet hela skörden. Majsfälten är snustorra och i bäcken strömmar endast en liten fåra.

Spenat, nötter och olika grönsaker växer vanligtvis i Ntombile Dlaminis och hennes grannars trädgårdar.

– För första gången i mitt liv planterade jag frö tre gånger men det fanns inte någonting som började växa, fastställer Msane Magagula, 67.

– Det fanns dagar när vi inte fick någonting att äta, det enda vi hade var lite vatten. Jag var rädd för att jag dö och det finns inte någonting att äta för mina barn och barnbarn, berättar grannen Bettena Sihlongonyane, 73.

Grannen har kommit för att hämta ett penningbidrag av Generaldirektoratet för humanitärt bistånd och civilskydd ECHO.

”Först var vi rädda för att tappa telefonen”

På grund av torkan får uppskattningsvis 31,6 miljoner människor i södra Afrika för tillfället inte tillräckligt mat. Antalet uppskattas stiga till uppemot 49 miljoner fram till årets slut.

Röda Korset och ECHO delade ut penningbidrag i Swaziland i april-maj till 4200 hushåll. Nästan alla får sitt bidrag via ett textmeddelande.

– Först visste vi inte vad en mobile money är. När vi fick textmeddelandet om bidraget i telefonen greppade vi telefonen hårt. Vi var rädda för att tappa telefonen och att det händer någonting med meddelandet, minns Bettena Sihlongonyane, och grannarna skrattar.

– Nu vet vi vad det är frågan om och vi beger oss vanligtvis strax på följande dag och hämtar bidraget.

Med hjälp av ett personligt SIM-kort kan bidragets mottagare hämta penningbidraget i en lokal telefonoperatörs verksamhetsställe eller på Röda Korsets leveranspunkt.

Enligt uppföljningsenkäten, utförd av Röda Korset i Swaziland, använder 91 procent av bidragets mottagare det till att köpa mat.

”Under denna växtperiod har man inte kunnat plantera någonting”

Av torkan drabbas värst de människor som redan innan torkan hade det svårt. Över 27 procent av vuxenbefolkning i Swaziland har hiv/aids-smitta.

En av bidragets mottagare är 78-åriga Nkhosingphile Mhlanga som bor med sina tio barnbarn som alla är i skolåldern. Alla av hennes sex barn, dvs. barnens föräldrar har dött i aids.

– I år har torkan varit fruktansvärd. Vi har inte haft möjlighet att plantera något under denna växtperiod, säger Nkhosingphile Mhlanga.

– Barnen har gjort hushållsarbete hos grannen för att få lite mat. Innan vi fick penningbidraget hade vi ingen annan möjlighet att klara den här situationen.

Med bidraget på cirka 30 euro köper hon en säck av mealie-meal, grovt majsmjöl som man äter allmänt i Swaziland, samt bönor, potatis och tvål. Det räcker för en månad.

– Vi är väldigt tacksamma över bidraget.