”Det handlar om människor, inte siffror”

Carlos Spottorno
Mirva Helenius
Philippe Fitte

Ordförande för Italienska Röda Korset befarar att när vi talar om stora flyktingmängder kommer vi inte längre ihåg att vi talar om människor som alla har sin egen berättelse och tragedi.

Hjälp flyktingfamiljerna
  • Skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15€)
  • Ge ett bidrag till Röda Korsets katastroffond, konto FI06 2219 1800 0680 00 referens: 5199
  • Bidra på webben ring 0600-122 20 (20,28€/samtal +lna/msa)
  • Följ biståndsoperationen här

När antalet flyktingar och invandrare, som anlände till Italien för två år sedan, började stiga, kunde det hända att sjöbevakningen snabbt ringde till Italienska Röda Korset och meddelade att man inom några timmar borde vara beredd att hjälpa människor som just klarat av en farlig sjöresa.

Då började Francesco Rocca, ordförande för Italienska Röda Korset, vara lite rädd.

– Jag funderade över hur länge vi kan hjälpa och vara i hamnen och ta emot människor. Alla som hjälpte då och hjälper fortfarande är frivilliga. De lämnar sin familj, sina vänner och sitt arbete för att kunna hjälpa. De har en vilja att hjälpa och de är stolta över arbetet som de utför, sade Rocca i början av maj under ett seminarium i Helsingfors.

Enligt flyktingorganisation UNHCR:s uppskattning anlände över en miljon människor över Medelhavet till Europa år 2015. Den största delen av dem landade i Italiens och Greklands kustområden. Över 3700 människor dog på vägen.

Siffrorna är höga. Enligt Rocca finns risken att när man talar om siffror, glömmer man att bakom siffrorna finns människor.

– Redan från första början har jag sagt att fokusera på människan, hoppet och tragedin som finns bakom dessa människors öde. Kan vi kalla det här en flyktingkris? Inte längre. Det här är ett världsomfattande fenomen som Röda Korset och medborgarsamhället nu bör svara på.

En humanitär kris löser sig inte genom att stänga gränserna

Tiotusentals flyktingar och invandrare har blivit strandsatta i Grekland och på övriga håll i Europa när länderna har stängt gränserna. Läget har uppföljts noga i internationella Rödakorsfederationen IFRC vars vice ordförande Rocca också är.

– Till Europa anländer fortfarande tusentals människor dagligen. De flyr våld, hunger och utsiktslöshet. De söker skydd och en bättre framtid i Europa. Vi måste behandla dessa människor människovärdigt.

Den humanitära krisen som uppstått i Grekland och i övriga södra Europa löser man inte genom att stänga gränserna.

– Smugglare kommer att hitta nya rutter.  Människor rör på sig fortfarande även om man stänger Balkan-rutten. Vi bör hitta trygga och lagliga sätt att anlända till Europa samt söka efter EU-ländernas gemensamma långvariga och humana lösningar.

Familjerna kom ifrån varandra

År 2015 anlände i synnerhet män till Europa. År 2016 är över hälften av de flyktingar och invandrare som söker sig till Europa kvinnor och barn. Många familjer har kommit ifrån varandra.

Röda Korset har fått över 30 000 kontakttaganden från människor som har tappat en familjemedlem och som hoppas få hjälp med att leta efter den försvunna familjemedlemmen och hålla kontakten.

När de flesta skeppsbrott inträffade öppnade Italienska Röda Korset en telefonlinje dit anhöriga kan ringa och konfidentiellt fråga efter sina anhöriga.

Enligt Rocca är det klart att Europas flyktingsituation inte är över. Man kommer fortfarande att se humanitärt lidande och dödsfall bland människor som letar efter en bättre framtid inom Europas gränsområden.

– Flyktinglägret i Idomen, som var menat att vara tillfälligt, kan snabbt vara vardag i Europa. På sistone har man hört nyheter från Aleppo om ett bombarderat sjukhus. Antar vi att människor inte längre flyr? säger Rocca.

– Som humanitär aktör är det Röda Korsets förpliktelse att vara beredd och agera när vår hjälp behövs.