Också psykiskt stöd behövs på flyktinglägren i Grekland

Maria Santto
Maria Santto
Maria Santto
Maria Santto

Faderns död chockade 9-åriga Aya, som hade flytt från Syrien, så mycket att hon slutade äta. Röda Korsets psykolog hjälpte Aya på flyktinglägret i Cherso.

Hjälp flyktingfamiljerna
 • Skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15€)
 • Ge ett bidrag till Röda Korsets katastroffond, konto FI06 2219 1800 0680 00 referens: 5199
 • Bidra på webben ring 0600-122 20 (20,28€/samtal +lna/msa)
 • Följ biståndsoperationen här
  • Skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15€)
  • Ge ett bidrag till Röda Korsets katastroffond, konto FI06 2219 1800 0680 00 referens: 5199
  • Bidra på webben ring 0600-122 20 (20,28€/samtal +lna/msa)
  • Följ biståndsoperationen här

  - See more at: https://www.rodakorset.fi/nyheter/20160331/over-100-patienter-dag-vardas...

  • Skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15€)
  • Ge ett bidrag till Röda Korsets katastroffond, konto FI06 2219 1800 0680 00 referens: 5199
  • Bidra på webben ring 0600-122 20 (20,28€/samtal +lna/msa)
  • Följ biståndsoperationen här

  - See more at: https://www.rodakorset.fi/nyheter/20160331/over-100-patienter-dag-vardas...

  Lähetä tekstiviesti SPR numeroon 16499 (15 €)

 • Lahjoita Punaisen Ristin katastrofirahaston tilille FI06 2219 1800 0680 00, viite: 5199
 • Lahjoita netissä Soita 0600-122 20 (20,28 €/puhelu + pvm/mpm)
 • Seuraa avustusoperaatiota täältä

Auta pakolaisperheitä

 • Lähetä tekstiviesti SPR numeroon 16499 (15 €)
 • Lahjoita Punaisen Ristin katastrofirahaston tilille FI06 2219 1800 0680 00, viite: 5199
 • Lahjoita netissä Soita 0600-122 20 (20,28 €/puhelu + pvm/mpm)
 • Seuraa avustusoperaatiota täältä

- See more at: https://www.punainenristi.fi/uutiset/20160329/punaisen-ristin-klinikalla...

 • Lähetä tekstiviesti SPR numeroon 16499 (15 €)
 • Lahjoita Punaisen Ristin katastrofirahaston tilille FI06 2219 1800 0680 00, viite: 5199
 • Lahjoita netissä Soita 0600-122 20 (20,28 €/puhelu + pvm/mpm)
 • Seuraa avustusoperaatiota täältä
Auta pakolaisperheitä
 • Lähetä tekstiviesti SPR numeroon 16499 (15 €)
 • Lahjoita Punaisen Ristin katastrofirahaston tilille FI06 2219 1800 0680 00, viite: 5199
 • Lahjoita netissä Soita 0600-122 20 (20,28 €/puhelu + pvm/mpm)
 • Seuraa avustusoperaatiota täältä

- See more at: https://www.punainenristi.fi/uutiset/20160329/punaisen-ristin-klinikalla...

Auta pakolaisperheitä
 • Lähetä tekstiviesti SPR numeroon 16499 (15 €)
 • Lahjoita Punaisen Ristin katastrofirahaston tilille FI06 2219 1800 0680 00, viite: 5199
 • Lahjoita netissä Soita 0600-122 20 (20,28 €/puhelu + pvm/mpm)
 • Seuraa avustusoperaatiota täältä

- See more at: https://www.punainenristi.fi/uutiset/20160329/punaisen-ristin-klinikalla...

9-åriga Aya som flydde från kriget i Syrien har slutit äta och dricka. De senaste dagarna har hon haft svåra magsmärtor. Ansiktet är uttryckslöst. Aya bor med sin mor och tre bröder i ett tält på flyktinglägret i Cherso i norra Grekland. Nätterna är kalla och bara en tunn presenning täcker tältets jordgolv. Det finns några vattenpunkter på lägret men det finns bara lite vatten och det är kallt.

Kari Vanamo som är läkare på Finlands Röda Kors hälsoklinik, som fungerar på flyktinglägret i Cherso, undersöker Aya så bra som det under lägerförhållanden är möjligt. Han hittar dock inte något tydligt fysiskt besvär.

Ayas mor berättar att hennes make, Ayas fader, dog i en bombning i Syrien för cirka en månad sedan. Tårarna rinner längs både mammans och dotterns kinder. Läkaren Vanamo drar slutsatsen att Ayas aptitlöshet och övriga besvär föranleds troligen av chocken som förlusten av pappan förorsakade.

Psykolog Valerie Heerema bjuds in. Hennes uppgift är att ge psykiskt stöd till människor vars hälsa är riskerad på grund av skakande erfarenheter.

Svårt att vårda psykiska sår

Utöver traditionella biståndsarbetare så som läkare, sjukskötare och teknisk personal fungerar i Röda Korsets katastrofenheter allt oftare också en professionell för mentalt stöd.

Offer av väpnade konflikter, kriser eller katastrofer har sett och upplevt fruktansvärda saker. Psykiska skador, som skakande erfarenheter förorsakar, kan ofta vara svårare att vårda än de synliga skadorna.

Det är viktigt att människor som har upplevt mentalt stressande händelser får också mentalt stöd i ett möjligast tidigt skede. Med hjälp av mentalt stöd har människan bättre möjligheter att återhämta sig och få tag i det normala livet. I det värsta fallet är det som om människan liksom slocknar och livet tappar sin mening. Skakande erfarenheter och sinnebilder släpper inte taget.

Psykolog Valerie Heerema som Kanadensiska Röda Korset har skickat till hälsokliniken som fungerar på flyktinglägrena i Cherso och Nea Kavala, tar Aya och hennes mamma till ett ställe där de kan prata i lugn och ro. Heerema är en erfaren professionell som har varit med bland annat i biståndsoperationerna till följd av jordbävningen i Haiti och Sierra Leones ebola-epidemi.

– Syftet med mentalt stöd i första skedet är att handleda en människa som har upplevt skakande saker att utnyttja de resurser som finns, säger Heerema.
 
– I detta fall var Ayas främsta resurs hennes 32-åriga mor och hennes tre bröder. Med tanke på återhämtningen är det viktigt att familjen kan dela sorgen tillsammans och prata och gråta över förlusten av pappan.
 

Att teckna hjälper ofta

Valerie Heerema ger Aya material för att teckna. Att teckna är ett verktyg av mentalt stöd som hjälper barn att utrycka känslorna som skakande upplevelser förorsakar. Aya säger att hon inte tycker om att teckna men tar ändå pappret och pennan.

Mentalt stöd som ges i krisförhållanden är främst av allt första hjälpen som syftar till att människan kunde komma ur den låsta situationen. Heerema strävar efter att uppfölja familjens situation även om det i fältförhållandena är krävande. Hon tror i alla fall att tack vare den starka modern har familjen bra förutsättningar att klara sig från de psykiskt skakande upplevelserna.

Följande dag ler Aya redan lite och berättar att hon har lovat äta och dricka. Det ser ut som att Aya har tagit det första steget på den långa vägen till att återhämta sig.

Text: Helena Laatio