Över 100 patienter per dag vårdas på Röda Korsets klinik i Grekland

Maria Santto
Maria Santto
Maria Santto
Maria Santto

Röda Korsets hälsoklinik är i full gång på flyktinglägren i Cherso och i Nea Kavala. Över hälften av flyktingarna i norra Grekland är kvinnor och barn och detta syns också i klinikens vardag.

Hjälp flyktingfamiljerna
  • Skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15€)
  • Ge ett bidrag till Röda Korsets katastroffond, konto FI06 2219 1800 0680 00 referens: 5199
  • Bidra på webben ring 0600-122 20 (20,28€/samtal +lna/msa)
  • Följ biståndsoperationen här

På flyktinglägret i Nea Kavala i norra Grekland väntar mammor med sina små barn för att komma till  Arja Savolainens mottagning. Många kvinnor är gravida.

Mammorna är lugna och tålmodiga även om de tillsammans med sina familjer är tvungna att klara  nästan överlägset svåra förhållanden.

Det betyder mycket för dem att de kan få hjälp av Finlands Röda Kors och Tyska Röda Korsets gemensamma hälsoklinik. Det finns många kvinnor som är på väg ensamma utan en make.

– Jag hade på min mottagning en kvinna som nyligen hade ett missfall i femte graviditetsmånaden, berättar Savolainen.

– Nu är hon gravid igen och i femte graviditetsmånaden. Hon är rädd för ett nytt missfall. När jag undersökte henne kunde jag inte hitta bebisens hjärtljud.

Röda Korsets hälsoklinik fungerar på flyktinglägren Nea Kavala och Cherso som ligger ett par tio kilometer från gränsen mot Makedonien.

På dessa två läger har man inkvarterat cirka 7 000 människor av vilka den största delen är flyktingar från kriget i Syrien. Många av dem är barn.  Barn har också fötts på lägren. Savolainens uppgifter innebär uppföljande av graviditet och nyfödda, förlossningens efterkontroller och andra gynekologiska tjänster. Kvinnors tröskel att komma till mottagningen är lägre eftersom barnmorskan är en kvinna.

Gränsen för kvinnornas uthållighet kan dock snart vara nådd. För tillfället har det varit kallt och ibland regnigt i Grekland och det finns många som har blivit förkylda. Nu har många barn också insjuknat i magsjukdomar.

Över 100 patienter per dag

Under de första fem dagarna vårdade Röda Korsets klinik uppemot 700 patienter. Dagligen har över  100 patienter besökt kliniken som har verksamhet på två flyktingläger. Man har kunnat ta emot alla människor som har sökt sig till vård.

– De mest allmänna besvären är inflammationer i de övre luftvägarna eftersom människorna har varit tvungna att bo i kalla och våta förhållanden. Det har också förekommit några fall av diarré, berättar läkaren Eila Rooseli.

– Människorna har också smärtor i ryggen och muskler eftersom de måste sova på hårda och ojämna underlag.

Några gånger har kliniken besökts av patienter som har behövt antibiotika eftersom de har haft variga tänder.

Röda Korsets klinik är utrustat främst för att erbjuda bashälsovård för flyktinglägrens invånare. De som behöver omfattande undersökningar och krävande fortsatt vård, skickas vid behov till lokala sjukhus. Antalet allvarligare fall har för tillfället varit lågt.

Människor som drabbas av kroniska sjukdomar, såsom diabetes, hämtar medicin på Röda Korsets klinik.

– Det börjar råda brist på medicin för kroniska sjukdomar och vi har nästan inget insulin mer, säger Eila Rooseli.

Biståndsarbetarna ger också psykiskt stöd och möjliggör tillträde till rent vatten

Också biståndsarbetare från andra länders Rödakorsföreningar deltar i biståndsoperationen och försäkrar stödfunktionerna för kliniken.

Biståndsarbetarna tar bland annat hand om att det finns rent vatten och sanitet, psykiskt stöd samt stöder mammorna med vården av nyfödda och små barn.

Utöver de två flyktinglägren erbjuder Röda Korsets biståndsarbetare hälsovård också på mindre flyktingläger.

– Små flyktingläger som har uppstått spontant har lämnats vind för våg.  Människorna som bor på dessa läger och har små barn med sig, har nödvändigtvis inte ens täcken eller tvål. I sådana förhållanden blir människorna lätt sjuka, säger Nina Benecke som leder Finlands Röda Kors och Tyska Röda Korsets gemensamma biståndsoperation.