Röda Korset prisbelönade fördomsfria hjälpare

Augustina Jämsä / Finlands Röda Kors
Finlands Röda Kors ordförande Pertti Torstila delade ut utmärkelsen till Linnéa Mynttinen. Mynttinen visade fördomsfrihet genom att anställa den irakiska asylsökande Ali al-Sammarraie till sin personliga assistent.
Fotograf: Augustina Jämsä / Finlands Röda Kors

Under veckan mot rasism den 21–27.3 delar Röda Korset ut Fördomsfri föregångare-utmärkelser till samfund, företag eller personer som främjat jämlikhet. I år framhävdes aktörer som genom sin verksamhet stött de asylsökande.

Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram aktörer som främjar jämlikt bemötande av människor i det finländska samhället. Valen betonade också främjandet av positiva attityder och öppen, faktabaserad diskussion.

Utmärkelsen delades i år ut för sjätte gången.

Församlingarna sträckte ut sin hand

Finlands Röda Kors Egentliga Finlands distrikt delade utmärkelsen till församlingarna i Åbo ärkestift för samarbete och hjälpinsatser i den exceptionella flyktingsituationen. I sin motivering konstaterar distriktet att församlingarna bidragit fördomsfritt till biståndsarbetet.

– Också på individuellt plan har församlingarnas personal och de frivilliga visat otrolig generositet.

Bland annat ärkebiskop Kari Mäkinen och biskop Kaarlo Kalliala deltog i utdelningsceremonin.

Linnéa Mynttinen slog hål på fördomar

Röda Korsets Helsingfors och Nylands distrikt överräckte utmärkelsen till Linnéa Mynttinen, 80, som anlitat en irakisk asylsökande till sin personliga assistent. I sin motivering tackade distriktet pensionären Mynttinen, förutom för fördomsfrihet, också för att ha agerat som ett uppmuntrande exempel och bekämpat stereotypier som associeras med asylsökande.

Samtidigt bidrog Mynttinen till den anställda Ali al-Sammarraiens integrering och möjlighet att få foten in mellan dörren i det finländska samhället.

Elevkåren arrangerade fastlagsjippo

Röda Korsets Sydöstra Finlands distrikt gav sin utmärkelse till elevkåren vid Imatran yhteislukio och Eija Partti, en aktiv medlem vid FRK:s avdelning. Elevkåren tog ett fördomsfritt initiativ för att planera och utföra ett fastlagsjippo för ungdomarna på Imatra Vuoksenhovi flyktingförläggning. Evenemanget gav ungdomarna möjlighet att bekanta sig med finländsk kultur samt främjade deras integrering och jämlikt bemötande.

Eija Partti har jobbat långsiktigt och mångsidigt för att främja de asylsökandes välmående bland annat genom att aktivt arrangera volontärverksamhet vid Imatra flyktingförläggning. Partti har även ansvarat för att samla in donerade föremål.

Ungdomsföreningen främjar uppkomsten av nya nätverk

Västra Finlands distrikt belönade föreningen Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura rf för långvarigt mångkulturellt arbete med kommunerna i området. Föreningen har exempelvis arrangerat mångkulturell kvällssamvaro sedan år 2010. Föreningen har även arrangerat seminarier med temat “Sydösterbottningar i samarbete till stöd för invandrare” för kommuner, läroinrättningar och organisationer samt varit med om att organisera nödinkvartering och klädinsamlingar. Ungdomsföreningen har även bidragit med att koordinera volontärer till flyktingförläggningar.

Föreningen jobbar fortsättningsvis för att utveckla sin verksamhet för att hjälpa invandrarnas integrering och skapa nya nätverk.

Satakunda belönade bland annat teater och en Facebook-grupp

Satakunda distrikt belönade sex fördomsfria föregångare: Reposaari-yhdistys rf, Rakastajat-teatern, Facebook-stödgruppen för flyktingförläggningarna i Harjavalta och Kokemäki, Kokemäen pallo rf samt Rauman seudun mielenterveysseura rf. Därtill belönade Satakunda tillsammans med Egentliga Finlands distrikt församlingarna vid Åbo ärkestift, vilket innefattar även församlingar i Satakunda.

Invånarna i Reposaari välkomnade nödinkvarteringen med öppna armar och byaföreningens medlemmar var aktiva bl.a. genom att bjuda in asylsökande till sina hem, introducera dem till området och organisera diskussionstillfällen i byn.

Rakastaja-teatern å sin sida arrangerade bland annat ett diskussionstillfälle om att ta emot asylsökande ur ett humant perspektiv samt en välgörenhetsföreställning till understöd av asylsökandeverksamheten i Björneborg.

Facebook-stödgruppen för flyktingförläggningarna i Harjavalta och Kokemäki har aktivt reagerat på asylsökandes behov och önskemål samt utvecklat sin verksamhet enligt dessa. Kokemäen pallo har fördomsfritt bjudit in asylsökande för att spela fotboll och arrangerat klädinsamlingar.

Rauman seudun mielenterveysseura rf har i samarbete med församlingarna och Röda Korset utvecklat stödverksamhet för volontärerna som jobbat för mottagningen av asylsökande, bl.a. genom jippot Voimapäivä.

Österbotten belönade två volontärer

Österbottens distrikt tilldelade utmärkelsen Fördomsfri föregångare till två volontärer som haft en central roll i mottagandet av nya asylsökande, Helena Malm, ordförande vid Malax distrikt, och Gunilla Sand, nybliven Röda Kors frivillig från Korsholm. I sin motivering konstaterar distriktet att utmärkelsen delades ut för deras goda humör, varma personlighet och medmänslikhet.

Under höstens flyktlingskris förstod Gunilla Sand genast helhetsbilden, tematiken och behoven i en akut situation. Hon har med sin medmänsklighet och strukturerade, precisa och inspirerande kommunikation fungerat som frivillig koordinator och varit till ett stort stöd för de nyanlända, de andra frivilliga och för personalen på distriktskansliet och asylboendet i Sundom.

Helena Malm var under hösten 2015 genast i beredskap när Röda Korset öppnade en inkvartering för asylsökande och det plötsligt fanns ca 100 asylsökande unga män i byn. Under de första kaotiska veckorna var Helena på plats sgs jämt. Hon, tillsammans med andra avdelningsmedlemmarna införskaffade livsmedel, kokade stora grytor mat, skaffade fram kläder till de nyanlända och såg till att grundbehoven tillgodoseddes hos männen som anlänt. Helena har med sitt sätt visat vägen och varit ett gott exempel för bysbor men också för andra avdelningar och hela Röda Korsets frivilliga kår.