Det lönar sig att agera snabbt i integrering

Liisa Takala / Finlands Röda Kors
Rödakorsfrivilliga lär asylsökanden finska på Karlsgatans mottagningscentral.
Fotograf: Liisa Takala / Finlands Röda Kors

Man kan integrera sig genom en språkklubb, på idrottsplan eller i pulkabacken. Det viktigaste är att göra någonting tillsammans. Finlands Röda Kors stöder invandrarnas aktiva deltagande och integrering på en ny ort. Som hjälp vid integreringen behövs en del nya frivilliga i den nära framtiden.

Inom kommande år flyttar tusentals nya människor till kommuner runt om i Finland när en del av de asylsökande som anlänt till Finland får ett positivt beslut om asyl. Huvudansvaret av integreringen bär myndigheterna men Finlands Röda Kors stöder dem i detta uppdrag.

- Ju snabbare invandrarna blir en del av den lokala gemenskapen desto lättare är integreringen såväl från själva invandrarens som lokalbornas synpunkt, framhäver Johanna Matikainen, utvecklingschef för invandrarprogram vid Finlands Röda Kors.

Vid Röda Korset har man redan i flera år utvecklat verksamhet som stöder integrering. Exempelvis språkklubbar, internationella klubbar, läxhjälpsklubbar för barn, boendehjälp vid första skedet och invandrarnas vänverksamhet som frivilliga leder har varit väldigt populära.

- Att lära sig språk är centralt exempelvis med tanke på att få ett jobb. Förutom språkklubbarna kan man lära sig språket exempelvis på en idrottsplan. Samtidigt möter man nya människor och får viktiga nätverk, säger Matikainen.

Det viktigaste stödet består av att göra saker tillsammans och röra sig utomhus

I Röda Korsets avdelning i Uleåborg har man satsat mycket på boendehjälp. Programmet består av ett eller två hembesök och tio temakvällar. Då går man i grupp igenom bl.a. den service som finns i området samt frågor kring hälsa och första hjälpen.  Dessutom informerar man allmänt om Finland. Till slut rör man sig utomhus tillsammans eller gör en utflykt exempelvis till pulkabacken.

Vårt mål är att ge en så intensiv start på integrationen som möjligt. Det första hembesöket prickas i mån av möjlighet in inom några dagar från att en ny person eller familj har flyttat in, berättar Sanna Tuorila, en av frivilliga i rödakorsavdelningen i Uleåborg.

På ett hembesök hjälper man enligt behov till exempel med bruksanvisningarna för hushållsmaskinerna och så gör man ett besök i närbutiken.  Att använda en fruktvåg kan första gången vara svårt och ibland är det viktigt att bara röra sig utomhus.

- Bland det viktigaste vi kollar upp är att den nyinflyttade har ätit, sovit och rört sig utomhus. Ibland kan en ny situation vara så främmande och skrämmande att man varken förmår äta eller sova, berättar Tuorila.

Hjälp med läxor oberoende av ålder

Läxhjälpsklubbar och vänverksamhet som frivilliga ordnar har varit en stor hjälp för nyinflyttade i Hirvensalmi. Stöd med hemuppgifter behöver både vuxna och barn.

- För grundskolelever är särskilt realämnen såsom historia, geografi och biologi ofta krävande. En del av mammorna kan inte läsa eller skriva. De är dock väldigt tacksamma och glada över läxhjälpen, berättar Heljä Tilli, ansvarig för mångkulturell verksamhet i Hirvensalmi-avdelningen.

Enligt Tilli är de nyinflyttade ivriga med att delta också i talkoarbete – ifall man bara frågar dem med.

- I synnerhet många pojkar deltar gärna i olika maskinarbeten och exempelvis i skogsarbete, naturligtvis med finländares hjälp.

En hel del nya frivilliga och verksamhet behövs

På grund av det stora antalet nyinflyttade bör man betydligt öka på integreringsverksamheten. Stöd för integreringen börjar redan på mottagningscentralerna.

I nära framtiden ska man börja med att lära ungdomar första hjälpen –kunskaper och öka antalet sportklubbar. Finansieringen till båda har man fått från undervisnings- och kulturministeriet. Dessutom planerar man bland annat olika samarbetsprojekt med andra organisationer.

I nära framtiden behövs också en hel del nya frivilliga med i integreringsverksamheten. Det finns mångsidiga uppgifter från att leda en språk- eller sportklubb till att hjälpa barn med läxor. För att verka som frivillig får man stöd och utbildning från Röda Korset.

- Att vara verksam bland invandrarna är verkligt givande. Det viktigaste är mod att komma med och möta nya människor. Allas hjälp behövs, säger Sanna Tuorila som har varit verksam som frivillig i 11 år.

Kom med som frivillig!