Hälsostation till Nepal, biståndsartiklar till Sydsudan – så hjälper vi i världen

Ibrahim Malla
Mirva Helenius
Emil Helotie
Maija Tammi
Annika Lindroos
Tatu Blomqvist

Hur hjälpte Röda Korset förra året i världen? Till vilka ändamål användes bidrag ur katastroffonden? Vi samlade ihop de viktigaste internationella biståndsmålen.

Stöd vårt arbete i världen genom att ge ett bidrag till katastroffonden
  • Skicka SMS SPR till numret 16499 (15 €)
  • Ge ett engångsbidrag på nätbanken
  • Ring numret 0600-122 20 (20,28 € + lsa/msa)
  • Ge ett bidrag via MobilePay till numret 040 135 88 00
  • Bli månadsgivare

Hälsostation till jordbävningsdrabbade Nepal

I april drabbades Nepal av en kraftig jordbävning som gjorde att nästan 9000 människor omkom och över 17 000 blev skadade.

Finlands Röda Kors skickade snabbt en logistikgrupp och en bashälsostation till plats. På stationen vårdades sammanlagt 5 729 patienter. Dessutom gick finländarna omkring i bergsbyarna och tog emot patienter och vårdade hälsoproblem.

I operationen deltog 49 finländska biståndsarbetare. Finlands Röda Kors riktade sammanlagt 1,17 miljoner euro, som bidragsgivare och utrikesministeriet hade donerat, till att hjälpa jordbävningens offer. Med medlen delades ut bl.a. biståndsartiklar så som köksutrustning, filtar och verktyg.

Finlands Röda Kors har stött katastrofberedskap och utvecklingsprojekten i Nepal redan i årtal. Detta arbete och återuppbyggnadsarbete pågår fortfarande.

Hjälp i mitten av konflikter och till dem som flytt från krisområdena

Nästan fem år har gått sedan början av konflikten i Syrien. Över 12 miljoner syrier är i behov av omedelbar humanitär hjälp. Våldsamma konflikter drabbade bland annat också Jemen och Sydsudan. Miljoner människor flydde inom sitt hemland, till grannländerna och till Europa.

I Syrien erbjöd Röda Halvmånen och ICRC mathjälp och vatten till miljontals människor. Hjälp levererades också till blockerade områden. Finlands Röda Kors deltog i operationen med stöd av bidragsgivare och utrikesministeriet. Som varuhjälp skickades 72 000 filtar från Finland.

Dessutom deltog Röda Korset med stödet av utrikesministeriet i biståndsoperationerna i Sydsudan, Jemen och Afganistan. Man skickade bland annat penninghjälp och mat till dessa länder.

Över en miljon asylsökande anlände till Europa år 2015. Finlands Röda Kors riktade 12 000 euro ur katastroffonden till att hjälpa flyktingar och invandrare i Grekland, Italien och Serbien.

Ihärdigt arbete för att stoppa ebola i Västafrika

Röda Korset har deltagit i arbetet mot ebola sedan epidemins början i december 2013. Epidemin drabbade Guinea, Sierra Leone och Liberia.

I operationen deltog år 2015 cirka 2800 utbildade frivilliga inom Röda Korset. Med hjälp av frivilliga erbjöds psykosocialt stöd till uppemot 400 000 människor. Organisationens ebolainformation nådde miljoner människor och nästan 1500 patienter vårdades på Röda Korsets ebolasjukhus.

Finlands Röda Kors insats var betydande i hindrandet av historiens värsta ebolaepidemi. 25 biståndsarbetare från Finlands Röda Kors arbetade under år 2015 i Västafrika. Organisationen främjade också spridandet av hälsoinformation i gemenskaperna.

Stöd till översvämningsområden i Myanmar och Malawi

De värsta översvämningarna på årtal påverkade över 1,3 miljoner människors liv i Myanmar. Finlands Röda Kors skickade 400 000 euro humanitärt bistånd som utrikesministeriet hade beviljat till landet. Med medlen hjälpte man invånarna i de värst drabbade områdena. Röda Korset delade ut biståndsartiklar såsom tillfälliga skydd, myggnät, vatten och vattenreningstabletter till över 50 000 människor.

Också Malawi drabbades av svåra översvämningar i början av året. Röda Korset levererade biståndsartiklar såsom vatten, köks- och hygienutrustning och myggnät till 2000 familjer. Biståndsarbetare Hannele Kankuri var på plats och deltog i leveransen. Finlands Röda Kors stödde operationen med 100 000 euro.

Förbättring inom katastrofberedskapen i Filippinerna

Katastrofberedskap är i Röda Korsets utvecklingssamarbetes kärna. År 2015 avslutade Finlands Röda Kors det femåriga katastrofberedskapsprojektet som förverkligades med stöd från utrikesministeriet i Filippinerna. Tack vare projektet har Filippinska Röda Korset lärt sig att skapa beredskapsplaner, öva evakueringen samt utbilda och förse frivilliga beredskapsgrupper.

Familjerna har utvidgat sin kännedom om katastrofer och man har förminskat riskerna exempelvis genom att bygga skolbyggnader som är skyddade mot översvämningar. Genom projektet har filippinernas beredskap förbättrats: landets Röda Kors bl.a. mobiliserar nödhjälpsleveranser snabbt och utför effektiva evakueringar tillsammans med myndigheterna.

Vatten och hälsoupplysning med hjälp av frivilliga världen runt

Finlands Röda Kors och bilmärket Land Rover inledde samarbete i våras. Syftet är att leverera vatten och bättre hälsa till 24 000 människor i Tadzjikistan. Bara cirka hälften av invånarna och skolorna på landsbygden i Tadzjikistan får rent vatten. Tack vare projektet fick över 1200 familjer förra året rent vatten. Dessutom informerade frivilliga lokalborna om hälsofrågor.

Finlands Röda Kors stödde hälsoarbete bland annat i Kenya Ghana, Sierra Leone, Sydsudan, Somalia, Myanmar, Nordkorea, Kambodja och Burundi.