Klädhjälp till när och fjärran

Tatu Blomqvist
Jarmo Vilén lastar en biståndstransport till Ukraina på Röda Korsets logistikcentral. Till långtradaren lastar man varma kläder och ljus.
Fotograf: Tatu Blomqvist

Under år 2015 skickades från Finlands Röda Kors logistikcentral sju lastbilar fulla av kläder till fem olika länder. Kläder levererades till Mongoliet, Kirgizistan, Ukraina, Tadzjikistan och Kazakstan sammanlagt över 161 000 kg. I hemlandet levererades klädhjälp uppskattningsvis till över 10 000 asylsökande på Röda Korsets mottagningscentraler.

Varma kläder till Mongoliet som drabbas av dzud-vintern

Ett av Finlands Röda Kors mest långvariga målländer för klädhjälp är Mongoliet.  Nomadliv är huvudlevebröd i Mongoliets glesbyggda landsbygd.

Exceptionellt svåra väderförhållanden har redan länge drabbat Mongoliet: en så kallad dzud-vinter uppstår när en torr sommar och därpå följande frost gör att det blir omöjligt att ha djuren på bete.

Tusentals nomadfamiljer har tvingats att flytta till städer, de flesta till slummen i Ulaanbaatar.

Förra året levererade Finlands Röda Kors en tågvagn full av varma kläder till Mongoliska Röda Kors.

Det finns en speciell efterfrågan för finländska vinterkläder eftersom de är i bra skick och passande till kalla förhållanden. Enligt biståndsbehov som myndigheterna hade kartlagt, delade Mongoliska rödakorsavdelningar ut uppemot 39 000 kg kläder som finländarna hade donerat.

Lokala rödakorsfrivilliga levererade klädbistånd personligen direkt till hjälpbehövande.

Jordbävningar och översvämningar plågar i Kirgizistan

I september skickades en tågvagn full av kläder och skor till Kirgizistan vars fattigdomsnivå kan jämföras med utvecklingsländerna.

Kirgisiska Röda Halvmåne delade ut över 23 000 kg kläder som Finlands Röda Kors hade levererat från september till december bland annat i områdena Bishkek, Osh, Batken och Talas. I Kirgizistan som splittras av bergskedjor kan vintrarna vara väldigt kalla.  Jordbävningar, översvämningar och jordskred inträffar ofta.  På grund av detta finns det behov i synnerhet för hållbara och varma vinterkläder. Kläder och skor som finländarna hade donerat delades ut till över 18 000 hjälpbehövande i Kirgizistan.

Kläderna bör passa landets förhållanden

Röda Korset skickar vardagskläder som ännu är användbara till internationellt klädbistånd. Kvalitetskraven för klädbiståndet är stränga eftersom det inte finns möjlighet att tvätta eller reparera kläder i krisområden.

Klädbiståndet bes huvudsakligen från länder där Röda Korset redan har verksamhet. Biståndet kan endast användas genom att dela ut biståndet direkt till hjälpbehövande. I mållandet koordineras hjälpen av den lokala Rödakors- eller Rödahalvmåneföreningen.

Kläder som riktas till internationellt bistånd bör passa till olika förhållanden.  Man bör också ta hänsyn till säkerhetsfrågor: vi skickar aldrig kläder som har något politiskt eller religiöst kännetecken.  Klädesplaggen är i mållandet viktig för den som får den, därför är vi noggranna med kvalitet, berättar Tanja Lumme-Lahti, planerare för internationellt bistånd vid Röda Korset.

Man kan donera kläder till Röda Korsets Kontti

Röda Korset tar emot rena och hela kläder i Kontti-återanvändningsvaruhusen. Den största delen av bidrag säljs i Kontti-varuhusen. Inkomsterna används till Röda Korsets verksamhet i hemlandet, katastroffonden och utvecklingen av Kontti-verksamheten.

Den största delen av kläder som man donerar till Kontti går färdigsorterade till Röda Korsets logistikcentral. Från logistikcentralen levereras kläder som klädbistånd till krisområden.

Under hösten och vintern fick Röda Korsets Kontti en hel del klädbidrag för asylsökande.  Fram till slutet av året levererades från Kontti kläder och skor för män, kvinnor och barn uppskattningsvis till över 10 000 asylsökande på Röda Korsets mottagningscentraler runt om i Finland.