Finlands Röda Kors delade ut livsmedelsbistånd från EU

Vesa Ranta
Frivilliga från Röda Korsets avdelning i Yli-Ii delar ut livsmedel.
Fotograf: Vesa Ranta

Förra året fick över 3 200 människor första hjälpen mot fattigdom genom den av Röda Korset genomförda utdelningen av livsmedelsbistånd från EU.

Finlands Röda Kors delade ut livsmedelsbistånd från EU på 14 orter inom Uleåborgs och Satakunta distrikt förra året. Utdelningen fortsätter även i år.

Verksamheten inleddes i slutet av 2015 då man delade ut sammanlagt 14 700 kilo livsmedel.

– Behovet av livsmedelsutdelning är enormt. Dylika kommentarer har vi hört från frivilliga på alla orter som delat ut mat, säger Varpu Salmenrinne från Röda Korset. 

Enligt Salmenrinne som samordnar utdelningen av livsmedelsbistånd från EU vid Röda Korset var det i synnerhet arbetslösa i arbetsför ålder som hämtade livsmedel men även pensionärer med låga inkomster samt barnfamiljer besökte ofta Röda Korsets utdelningar.

Hälsorådgivning, bakrecept – utdelningen av livsmedel innebär även socialt umgänge

Förra året delade Röda Korset ut över 1 700 paket med livsmedelsbistånd från EU till mindre bemedlade människor i Finland. Matpaketen innehåller baslivsmedel såsom mjöl, gröt, knäckebröd och konserver.

– Det är emellertid inte bara fråga om att ge mat till dem som kommit för att hämta den. Under en del utdelningar mätte frivilliga till exempel blodtrycket hos dem som ville det vid Hälsopunkter och gav råd i hälsofrågor. Aktiva medlemmar i en lokal avdelning delade i sin tur med sig av bakningstips, berättar Salmenrinne.

Därutöver ger de frivilliga information om Röda Korsets verksamhet, såsom vänförmedlingen.

Livsmedelsbiståndet till de sämst ställda finansieras av Fonden för EU-bistånd. Fonden har som mål att främja social sammanhållning i Europeiska unionen och minska antalet människor som lever i fattigdom och löper risk för marginalisering. 

I Finland är det Landsbygdsverket som är ansvarigt för verkställandet av utdelningen, och Finlands Röda Kors samt 33 andra partnerorganisationer sköter utdelningen i praktiken.

Under 2015 och 2016 är det meningen att dela ut sammanlagt cirka 2,9 miljoner kilo i livsmedelsbistånd på olika håll i Finland.

Utöver livsmedelsbiståndet från EU delar Röda Korsets frivilliga ut överskottsmat från livsmedelsaffärer inom Uleåborgs och Lapplands distrikt.