Organisationer: Inkomstgränser för familjeåterföreningar bör slopas

Stefan Bremer
Röda Korsets volontärer tar emot asylsökande vid Johannisberg i Borgå.
Fotograf: Stefan Bremer
Försvårandet av familjeåterföreningarna kritiseras av Amnesty International – Finländska sektionen, Finlands Röda Kors, Finlands Flyktinghjälp, Flyktingrådgivningen, Kyrkans Utlandshjälp, Rädda Barnen rf., Förbundet för mödra- och skyddshem och Finlands somaliförbund.
 
I inrikesministeriets lagutkast planeras skärpande av inkomstvillkoren för familjeåterföreningar. Regeringens planer skulle göra familjeåterföreningar nästan omöjliga för många som får internationellt skydd samt många finländare.
 
Om planen blir verklighet, borde familjeåterförenaren tjäna 2 600 euro netto per månad för att få sin maka/make och två barn till Finland. Under hälften av finländarna tjänar så mycket.
 
– Uppfyllandet av inkomstkravet skulle vara svårt för mången finländare, men ännu svårare för människor som får internationellt skydd”, säger verksamhetschefen för Amnesty International – Finländska sektionen, Niina Laajapuro.
 
Personer som fått internationellt skydd får ofta arbete inom lågavlönade branscher, varför ändringen skulle göra familjeåterföreningen ytterst svår för dem.
 
– Skärpandet av inkomstvillkoret sätter alla, men särskilt kvinnor i en ännu sämre situation. Även om kvinnorna skulle få arbete, är månatliga inkomster på över 2 000 omöjliga för många – för att inte ens tala om de flyktingar som till exempel på grund av hälsoskäl eller att de är icke läs- och skrivkunniga inte alls kommer in i arbetslivet, konstaterar verksamhetschefen för Finlands Flyktinghjälp, Annu Lehtinen.
 
– Man borde inte alls sätta inkomstgränser för personer som fått internationellt skydd, och även för andra borde de jämkas.
 

Skärpningarna i strid mot integrationsmålen

Försvårandet av familjeåterföreningarna står i skarp strid mot regeringens mål för effektiv integration, då ett av de största hindren för lyckad integrering är att leva åtskilt från familjen. Familjeåterförenarna som bor i Finland kan inte koncentrera sig på språkstudier eller arbetssökning då de ständigt oroar sig för familjen.
 
En lång separation påverkar både familjeåterförenarnas och familjemedlemmarnas mentala hälsa. Personer som bor i Finland utan sina familjer lider av ångest och depression.
 
– Regeringen har efterlyst kontrollerad invandring. Familjeåterförening är uttryckligen ett kontrollerat och tryggt sätt att resa till Finland, säger verksamhetschefen för Flyktinghjälpen, Elina Castrén.
 
– Om denna möjlighet förhindras i praktiken helt och hållet, som regeringen nu framför, drivs familjemedlemmar till farliga rutter och i händerna på människosmugglare för att försöka klara av resan på egen hand. Vi har redan sådana exempel.
 
Organisationerna är av den åsikten att villkoren för familjeåterföreningarna inte kan göras ännu strängare än förut. Inte ens för närvarande är det i praktiken möjligt för många personer som har rätt till att återförena sin familj att göra det, eftersom det som en följd av tidigare skärpningar av kraven gjorts mycket svårt.
 
Det var meningen att det skulle bli enklare att ansöka om uppehållstillstånd genom att man skulle öppna en elektronisk söktjänst i februari, men nu har denna enda lättnad för familjeåterföreningsprocessen skjutits upp.
 
– I Finland har effekterna av de tidigare skärpningarna under 2010 och 2012 inte utretts. Före de nya skärpningarna ska inrikesministeriet göra en utredning av hur de tidigare skärpningarna har påverkat familjeåterföreningarna, säger Finlands Röda Kors generalsekreterare Kristiina Kumpula.
 
I utkastet konstateras att förändringarna är oundvikliga för att Finland inte ska framstå som ett exceptionellt lockande land för asylsökande. I skenet av statistiken kommer det emellertid inte ens i dagens läge enligt EU:s måttstock exceptionellt många asylsökande.
 
Den globala flyktingsituationen är däremot exceptionell. Finland och EU måste ta sitt ansvar för flyktingsituationen genom att respektera människovärdet.