Oerfarenhet ökar risken för olyckor i en skidbacke

Niklas Meltio
Niklas Meltio

Finlands Röda Kors frivilliga pistjourhavande hjälper skidåkare och snowboardåkare också denna vinter. Pistjourhavandes betydelse framhävs under vintersemesterveckorna i skidcentralerna.

I Finlands skidbackar inträffar dagligen tiotals mindre olyckor. Förra året inträffade sammanlagt cirka 1900 olyckor.

-  En oerfaren skidåkare har en mångdubblad olycksrisk i jämförelse med mer erfarna skidåkare, berättar Eine Pitkänen, hälsovårdsplanerare från Röda Korsets distrikt i Savolax-Karelen.

De mest allmänna skadorna är handleds- och knäskador. Enligt Pitkänen är allmänna skador i en isig backe också frakturer och blåmärken. I en mjuk backe sker ofta knävridningar.

Man kan förbättra den egna tryggheten genom att använda säkerhetsutrustning av vilka den viktigaste är en hjälm. Användning av en hjälm har under de senaste åren blivit mer allmänt vilket har gjort att huvudskador har minskat. Enligt Pitkänen använder 80 procent av skidåkarna en hjälm. Också ett hanledsstöd och ett ryggpansar kan vara till nytta i backen.

Röda Korsets pistjourhavande hjälper årligen över tusen människor

Cirka 500 frivilliga pistjourhavande som Röda Korset har utbildat går årligen jour i Finlands skidcentraler.  En pistjourhavandes uppgift är att ge första hjälpen ifall en olycka inträffar i backen. Årligen hjälper de över tusen skadade skidåkare. I backen känner man igen en pistjourhavande på basis av Röda Korsets väst.

Pistjourhavandena samarbetar med skidcentralerna. Kravet för dem är bra skidåkningskunskaper, minst 18 års ålder samt gällande bevis av avklarade grund- och fortsättningskurserna i första hjälpen. Röda Korset utbildar pistjourhavande på en 20-timmars kurs. Efter avklarad kurs får man Röda Korsets id-kort för pistjourhavande. Kortet är i kraft tre år.

- Pistjouren kombinerar den egna hobbyn med att hjälpa andra. Samtidigt kan man möta nya vänner, tipsar Pitkänen.