Var tionde finländare känner sig ensam

Hanna Linnakko
Cirka 12 procent av 20 -29-åringarna och uppemot 11 procent av över 70-åringarna känner sig ensamma.
Fotograf: Hanna Linnakko

Enligt befolkningsundersökningen gjord av Institutet för hälsa och välfärd känner man ensamhet som mest i livets första och sista skeden. Röda Korsets vänverksamhet lindrar ensamheten runt om i Finland.

Du kan stöda Röda Korsets vänverksamhet

Enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL) regionala undersökning om hälsa och välmående, en så kallad ATH-undersökning, känner sig var tionde finsk vuxen ensam ganska ofta eller hela tiden.

De som känner sig mest ensamma är unga vuxna och över 70-åriga. Cirka 12 procent av 20 -29-åringarna och uppemot 11 procent av över 70-åringarna känner sig ensamma. Hos medelåldriga var ensamhetskänslan lite mindre.

Det finns en hel del faktorer som ökar ensamhetskänslan, såsom brister i sociala kontakter och den egna verksamhetsförmågan. Risken för ensamheten ökar också om man inte är gift eller samboende samt om man inte arbetar eller är arbetsoförmögen.

Ensamheten har allvarliga verkningar på hälsan

Ensamheten har enligt undersökningarna påverkan på människans hälsa. Det har fastställts att ensamheten förekommer i samband med depression, ångest, personlighetsstörningar och överdriven konsumtion av alkohol, listar Suvi Parikka, forskare vid THL.

Dessutom finns det forskningsbevis på samband mellan Alzheimers sjukdom, ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar samt försämrad livskvalitet. Därutöver kan ensamheten vara en riskfaktor för marginalisering.

Enligt Parikka är framförallt vändpunkter i livet såsom pensionering, flytt och att stanna hemma med ett barn, tidpunkter när man borde skapa mötesplatser för människor och stöda människor med att hitta sällskap.

Röda Korsets vänverksamhet hjälper i ensamheten

– Röda Korsets vänverksamhet når de mest ensamma särskilt bland åldringar. Alla behöver någon vars mötande man kan vänta på och minnas efteråt, säger Anita Hartikka, expert inom socialt välmående och seniorarbete vid Röda Korset.

En frivillig kan exempelvis hjälpa en åldring med att gå ut. Den största orsaken till att be om en frivillig vän är i alla fall ensamheten, även om frivilliga hjälper i synnerhet åldringar också med olika sysslor och med att gå ut, utreder Röda Korsets undersökning.

Parikka och Hartikka anser båda att det i alla fall inte finns en enskild lösning till ensamheten. Människor är olika och orsakerna till ensamheten är också olika.

– Det finns metoder som hjälper en åldring men de samma metoderna fungerar inte nödvändigtvis på en ungdom. Därför är Röda Korsets vänverksamhet också mångsidig: såväl en närståendevårdare som en ungdom eller en invandrare kan få en vän via oss, berättar Hartikka.

– I verksamheten är det inte klart vem som är hjälpare och vem den hjälpbehövande, verksamheten är till nytta för båda. Alltså nya vänner kan man få också genom att själv vara verksam som vän, tillägger hon.

8200 frivilliga är med i Röda Korsets vänverksamhet. 26 000 människor runt om i Finland får årligen hjälp av Röda Korsets vänverksamhet.